Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Låt oss styra Laholm på rätt kurs igen

Vi politiker ska skapa resurser och förutsättningar för tjänstemännen att göra sitt jobb. Det skriver Martin Lönnstam från Medborgerlig samling och som kandiderar till Laholms kommunfullmäktige.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt 24/8. När vi skrev detta hade vi två vägar att gå, antingen peka på den misskötsel av Laholms kommun som pågått i ett par mandatperioder och som kulminerat de senaste fyra åren. Eller berätta för er väljare vad vi vill och hur vi ser på Laholm kommuns framtid. Vi valde det senare.

Demokrati. Förtroendet för kommunpolitiken i Laholm måste återupprättas. Detta kan enbart ske genom öppenhet och medborgarinflytande. Medborgarförslag skall återinföras som en tydlig väg in för en fråga till politiken.

Företagande. Företagsklimatet måste förbättras, kommunens uppgift är att underlätta både för nyetableringar såväl som befintliga företag i kommunen. Samverkan måste fördjupas med organisationer såsom Företagarna, Offensiva Laholm, Svenskt Näringsliv med flera.

Miljö. Vi kommer fortsätta på inslagen väg med kommunens fordonspark med förnyelsebara drivmedel och el som drivmedel senast 2022. Vi ska fokusera på att köpa närproducerat, inte bara på grund av den senaste sommarens torka utan också utifrån ett miljö-, företagare-, och hälsoperspektiv.

Exploatering. Skall ske med varsam hand, till exempel säger vi nej till exploatering av Svarvareskogen och ser i stället möjligheten till ett kommunalt naturreservat. Laholms tätort skall bevara sin småstadscharm och nybyggnation ska ske med försiktighet och med hänsyn.

Infrastruktur. Den enskilt viktigaste frågan är att få igång tågtrafiken från Markaryd till Halmstad med start 2019 och med stopp i Knäred och på sikt Veinge. Det öppnar upp en helt ny möjlighet att bo och verka i inlandet i kommunen.

Vård och omsorg. Vi vill skapa fler seniorboenden med en och två rumslägenheter, där man kan flytta in när otryggheten blir påtaglig i det egna hemmet.

Skolan. Vi har i kommunen många fantastiska lärare som arbetar i motvind. Där lika mycket tid får läggas på otydlighet i organisationen, svagt ledarskap, upproriska elever och en dålig arbetsmiljö, som på faktisk undervisning. Vi måste göra om och göra rätt.

Integration. Vi säger nej till att ta emot fler asylsökande i kommunen inom överskådlig framtid. Frågan integration och skola är intimt förknippade, likväl frågan kring försörjningsstöd och arbete. I vårt Laholm finns det inte någon förtur för nyanlända.

Trygghet. Vi säger ja till kommunala poliser och vi säger ja till utökat behov av väktare.

Ekonomi. Vi säger nej till skattehöjning, men kostnadsutvecklingen oroar oss.

Våra satsningar innebär fokus på kärnverksamheterna med ett nej till alla kostnadsdrivande projekt och en växande kommunal kostym.

Laholm har bra och dugliga tjänstemän samt en lojal och kunnig baspersonal. Det är de som kan utveckla Laholm – vi politiker ska skapa resurser och förutsättningar för dem att göra sitt jobb. Vi vet att detta är rätt väg att gå, valet är ert och låt oss tillsammans styra Laholm på rätt kurs igen.

Martin Lönnstam, förstanamn för Medborgerlig samling till kommunfullmäktige i Laholm