Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Våra medlemmar är privatpersoner som sköter sin skog efter eget huvud och hjärta och följer de regler som staten satt upp.” Bild: Rebecka Kvint
”Våra medlemmar är privatpersoner som sköter sin skog efter eget huvud och hjärta och följer de regler som staten satt upp.” Bild: Rebecka Kvint

Låt oss kunna vårda skogen med långsiktig hållbarhet

Vår förhoppning är att du, liksom vi, vill att skogen ska fortsätta vara en plats som ger en grund för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det skriver två företrädare för Mellersta Götalands Jordägareförening.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Det pågår en intensiv debatt om skogens framtid. För de flesta av oss är skogen en del av Sverige, något vi alla med självklarhet ska kunna ta del av. Därtill är skogen grunden till vårt välstånd, ryggraden i vår ekonomi, basen för en levande landsbygd.

Debatten hamnar ofta mellan två läger som väljer att tolka fakta på olika vis. I en bransch där alla är överens om att förnybara resurser är bättre än de icke förnybara är forskarvärlden delad i vad som är det bästa för miljön – en helt orörd skog eller en som förvaltas aktivt efter gällande regler.

Vår förhoppning är att du, liksom vi, vill att skogen ska fortsätta vara en plats som ger en grund för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det vill säga att man kan fortsätta bedriva ett aktivt friluftsliv i en skog där biologisk mångfald samsas med skogsbruk som ger en god ekonomi åt ägaren, det lokala samhället och Sverige som helhet.

Naturen är levande. Vi kan enkelt följa en årscykel på en åker. Man sår och ser hur det som växer under sommaren skördas på hösten. Träden tar längre tid på sig med en livscykel på 60–80 år. Därför upplevs förändringen så mycket större när ett område går från pelarskog till nyplantering och skogspromenaden ser annorlunda ut. Träden har blivit virke som ska användas till husbygge, kläder, kartonger, munskydd, blöjor – listan är lång.

Sveriges Jordägareförbund, och vår regionala förening Mellersta Götalands Jordägareförening, består av privata jord- och skogsägare. I vårt land finns ungefär 320 000 privata skogsägare. Cirka 75 procent av landets skog ägs antingen genom enskilt ägande eller privata aktiebolag. Våra medlemmar är privatpersoner som sköter sin skog efter eget huvud och hjärta och följer de regler som staten satt upp.

Vid avverkning sparar skogsägare frivilligt 5 procent av sin mark och tar i genomsnitt 10 procent extra hänsyn, till exempel för vattendrag eller värdefulla områden i skogen. Det har bevisats öka den biologiska mångfalden. (Källa: SCB och Riksskogstaxeringen.)

Vi ser med oro på hur den politiska kartan flyttas åt en mer och mer statligt förvaltad skog. Hur ideella intressen kan styra över företagande genom regler som formulerats av dem som inte ser den hållbara helheten. Livslång ägarkunskap värderas inte och nya propåer kommer både från vår egen regering och från EU.

Ta med dig en vidgad vy nästa gång du ger dig ut i naturen. Låt oss markägare fortsätta bedriva en livskraftig ekonomisk verksamhet på landsbygden och i kommande generationer kunna vårda skogen med långsiktig hållbarhet, både social, ekologisk och ekonomisk.

Carl Kuylenstierna

ansvarig för Hallands län Mellersta Götalands Jordägareförening

Eva Maria Friberg

sekreterare Mellersta Götalands Jordägareförening