Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Lärarförbundet har sedan starten av coronakrisen manat på huvudmännen att avlasta lärarkåren i form av mer kringstöd och att under krisen söka ta hjälp av de många behöriga lärare som sedan tidigare valt att lämna läraryrket." Bild: Gorm Kallestad

Lärarnas höga arbetsbelastning är inte acceptabel

Att inte ta hänsyn till den extraordinära situation som nu råder skulle vara att abdikera från det fackliga ansvaret. Lärarförbundet är inte berett att lämna lärare i sticket. Det skriver Johanna Jaara Åstrand i en slutreplik.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Nej, jag håller inte med Rebecca Roth, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studenter. Det är inte rimligt att ställa samma krav på skolan nu under coronakrisen som i ett normalläge.

Det gäller bland annat kraven på garanterad undervisningstid och särskilda anpassningar, liksom krav på att lärare ska bedriva distansundervisning och vanlig undervisning parallellt. Följden blir en oacceptabelt hög arbetsbelastning – inte minst eftersom många lärare är frånvarande i karantän.

Rebecca Roth hoppas i stället att huvudmännen ska skjuta till mer resurser. Jag ställer mig gärna bakom den förhoppningen, men den är inte helt realistisk. Det går inte att trolla fram behöriga lärare med rådande lärarbrist.

Lärarförbundet har sedan starten av coronakrisen manat på huvudmännen att avlasta lärarkåren i form av mer kringstöd och att under krisen söka ta hjälp av de många behöriga lärare som sedan tidigare valt att lämna läraryrket. Initiativen från huvudmännen har hittills tyvärr varit minst sagt begränsade och kringstödet till lärarna har under krisen minskat – inte ökat.

Regeringen kan och bör lägga fram förslag på tillfälliga lagändringar som gäller en begränsad tid. Några diktaturfasoner handlar det verkligen inte om, som Rebeccka Roth påstår. Vi har sett åtskilliga exempel på snabbt agerande från regering och riksdag den senaste tiden.

Ett alternativ till lagändring vore att stat och huvudmän helt enkelt överenskommer att inte tillämpa alla krav under den värsta krisen.

En annan sak är att i ett längre tidsperspektiv hämta hem det lärande som går förlorat nu. Det kommer att behöva ske under en relativt lång tidsutdräkt och med stor hänsyn till vad som är möjligt utifrån de begränsade lärarresurser som finns tillgängliga. Där är ju ni lärarstudenter riktigt efterlängtade.

Den mer accepterande hållningen till bibehållna krav som Lärarnas Riksförbunds studenter ger uttryck för lämnar oundvikligen väldigt många lärare i sticket med en övermäktig arbetssituation.

Att inte ta hänsyn till den extraordinära situation som nu råder skulle vara att abdikera från det fackliga ansvaret. Lärarförbundet är inte berett att lämna lärare i sticket. Lärare tar ett enormt ansvar i pågående kris, men det måste finnas rim och reson i de krav som ställs.

Johanna Jaara Åstrand

förbundsordförande Lärarförbundet

Slutreplik på debattartikeln Kompromissa inte med kunskapskraven, 17/4.