Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Billund, Danmark 20160514. Vindmøller som produserer vindkraft på Jylland i Danmark. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix / TT / kod 20520 Bild: Johansen, Erik

Länet välkomnar förnybar energi

Länsstyrelsen ser behovet av en utbyggd och förnyad vindkraft. Redan i dag har man antagit en ambitiös energi- och klimatstrategi som stödjer just förnybar energi.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

En rad företrädare för vindkraftbranschen förordar en ökad utbyggnad av vindkraft i Halland (HP 25/7). De vill att Länsstyrelsen sätter konkreta mål för vindkraften i den nya energi- och klimatstrategi, som ska fastställas till hösten.

Länsstyrelsen i Halland instämmer i att Halland har stor potential för vindkraft. Just nu finns det också särskilda skäl att kraftsamla för en fortsatt utbyggnad av vindkraft, till gagn för miljö och klimat.

Halland är ett pionjärlän för vindkraft, men på senare tid har utbyggnaden avstannat. Flera halländska vindkraftverk har därtill snart nått sin förväntade livslängd. Halland är idag landets fjärde mest vindkraftstäta län sett till antal verk, men sett till installerad effekt och elproduktion ligger Halland först på sjunde plats.

Länsstyrelsen i Halland arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för utbyggnad av vindkraft. Vindkraftens klimatnytta beaktas alltid, tillsammans med andra aspekter, när Länsstyrelsen prövar nya vindkraftsverk. För att underlätta utbyggnad, deltar Länsstyrelsen aktivt i det nationella nätverket för vindbruk. Nätverket sprider kunskap om vindkraft och stöttar regionala initiativ av nationell betydelse.

I höst, den 15 november, anordnar Länsstyrelsen i Halland en regional konferens om vindkraft. Den riktar sig bland annat till länets kommuner. Kommunerna har en nyckelroll för utbyggnaden av vindkraft. Det är särskilt viktigt att vindkraften finns med i kommunernas översiktsplaner.

På uppdrag av regeringen presenterar Länsstyrelsen i höst en ny energi- och klimatstrategi. Den har tagits fram i bred samverkan med de sex halländska kommunerna, Region Halland, Högskolan i Halmstad och representanter från näringsliv och idéburen sektor. I strategin formuleras för första gången ett konkret mål för minskade klimatutsläpp i Halland. Det är ett stort framsteg, eftersom Halland inte tidigare har haft något konkret klimatmål att arbeta mot.

I dagsläget är det för sent att ta upp en diskussion om nya kompletterande mål, som till exempel ett regionalt mål för vindkraft, i den nya energi- och klimatstrategin. Strategin blir dock tveklöst redan i nuvarande tappning ett kraftfullt stöd för utbyggnad av vindkraft och annan förnybar energi.

Ett av fyra fokusområden i strategin är ett resurseffektivt och fossilfritt energisystem, med ökad produktion av förnybar el. I strategin påtalas vikten av ett generationsskifte inom vindkraften, samt etablering av nya vindkraftverk i Halland. Länsstyrelsen ser fram emot att fortsatt bidra till att Halland ligger i framkant i utvecklingen av svensk vindkraft.

Lena Sommestad

landshövding

Patrik Ekheimer

energi- och klimatsamordnare, Länsstyrelsen i Halland