Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Foto: Anders Wiklund / TT / Kod 10040 Bild: Anders Wiklund/TT

Kulturskolan och frågan om demokrati

Debatten kring kulturskolan belyser problemen med den kommunala budgetprocessens utformning skriver flera representanter för Tankesmedjan Kompassen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

En intressant debatt pågår om Kulturskolan i Halmstad och om eventuellt kommande nedskärningar alternativt avgiftshöjningar där. Denna diskussion handlar i grunden om något långt större, därtill av generell betydelse för den kommunala demokratin. Vilken roll har fullmäktige och vilken roll måste fullmäktige ha?

Vi har i tidigare debattartiklar pekat på orimligheten i att fullmäktige först antar en budget med en ekonomisk ram i kombination med en abstraktion av luddiga mål, varefter nämnderna därefter ska konkretisera följderna och därmed fastlägga den reella politiken. Diskussionen kring Kulturskolan är den första tydliga illustrationen, efter senaste budgetbeslutet, som visar orimligheten i budget­processens utformning.

Det är fullmäktiges lagbundna uppgift att besluta om de principiella och stora frågorna i en kommun, en hörnsten i den kommunala demokratin och en uppgift som inte får delegeras.

I detta innefattas vilka verksamheter som ska bedrivas de ekonomiska kriterierna för dessa, om prioriteringen mellan olika verksamhetsområden. Att beslutet sker i öppet rum säkerställer även att det skapas utrymme för medborgarnas offentliga samtal före beslut. Förutsättningen för att fullmäktige ska kunna göra detta är att det finns ett väl berett underlag som gör budgetbeslut överblickbara. Det må vara obekvämt för fullmäktige att ta denna sin roll, men bekvämlighet är inte ett självändamål.

Det skeende vi nu ser är att tjänstemän tar fram underlag för kommande beslut, i detta fall i Barn- och ungdomsnämnden, efter det att fullmäktige redan fastlagt budgeten. Det handlar om en sluten process, som råkat bli öppen på grund av att en tidning fått tag i uppgifter från förvaltningen. BUN:s ordförande har levererat förvirrade inlägg som pendlat mellan öppenhetens skadlighet och värdet av offentlig debatt. Demokratin har övergått i kaos.

Demokratins livsluft är det öppna samhället, att frågor av betydelse för medborgarna hanteras öppet med den allmänna debatten som en självklar del i beslutsprocessen. Budgetprocessen i sin helhet måste därför ändras så att denna typ av information föregår fullmäktiges beslut och att fullmäktige på relevant underlag beslutar vad som konkret ska bli verklighet. Vi får hoppas att den hantering vi nu sett startar en diskussion som leder till dessa nödvändiga förändringar.

Men de beslut som just nu är på väg om Kultur­skolans verksamhet och avgifter handlar om principiella frågor och de bör självklart avgöras av rätt instans, det vill säga kommunfullmäktige.

Kajsa Aldstedt

Mats Lundkvist

Göran Nilsson

Tankesmedjan Kompassen