Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Kraftnät måste göra rätt från början

All utbyggnad av stamnätet måste föregås av samhällsekonomiska studier som tar hänsyn till alla de värden som påverkas när en kraftledning ska byggas. Det skriver Malin Pettersson från Södra och Sofia Karlsson från LRF Västra Götaland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Just nu planerar Svenska kraftnät flera stora förnyelseprojekt av stamnätet för el. Bland annat ska 40 mil stamnätsledning mellan Trollhättan och Malmö förnyas. I ett första läge berörs kommun­erna i Varberg, Halmstad, Mark och Hylte.

Det här är långsiktiga investeringar som får stora effekter. Våra erfarenheter från tidigare projekt gör att vi vill uppmana affärsverket att:

• Arbeta med olika alternativa lösningar, inklusive lösningar där kablage grävs ner.

• Redovisa fullständiga samhällsekonomiska analyser.

• Möta berörda markägare med framförhållning och respekt i processen.

Elförsörjningen är så viktig för samhället att det är rimligt att andra värden och intressen ibland får stå tillbaka. Samtidigt måste investeringarna göras på ett för samhället som helhet så bra sätt som möjligt.

Det är inte bara eldistributionen som är viktig i framtiden. Det finns höga ambitioner om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och det råder ingen tvekan om att skogen har en viktig roll i övergången till en bio­baserad ekonomi. Skogen levererar många värden som samhället både efterfrågar och värdesätter.

Den samhällsekonomiska analys som Svenska kraftnät hänvisar till hittills är internt framtagen och omfattar inga av dessa värden. Vi anser att all utbyggnad av stamnätet måste föregås av samhällsekonomiska studier som tar hänsyn till alla de värden som påverkas när en kraftledning ska byggas.

Förutom uppenbar påverkan på estetiska värden, kulturmiljöer och natur­värden påverkas möjligheten till utveckling av en lång rad olika verksamheter i det område som berörs. Enskilda markägare och verksamhetsutövare påverkas förstås också i stor omfattning.

Även besöksnäringen, som av regeringen utpekas som export- och jobbmotor i hela landet, påverkas när orörda naturområden tas i anspråk. Skogen är en nyckelspelare i ett hållbart samhälle och den står för en betydande del av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde.

Att bortse från skogens betydelse vid beslut om nya kraftledningar och större infrastruktursatsningar leder till bristfälliga och ofullständiga beslutsunderlag. Minimala ingrepp i vår skogsmark är inte bara en angelägen fråga för berörda markägare, utan i allra högsta grad för samhället som helhet.

Malin Pettersson

ansvarig för samhällskontakter Södra

Sofia Karlsson

ordförande LRF Västra Götaland