Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Sveriges utsläppsnivåer ökade under 2018 när de borde sjunka med cirka 10 procent om året." Bild: Fredrik Sandberg/TT

Klimatkrisen saknar en krispolitik

Den pågående klimatkrisen är en varning till politiker på alla nivåer. Men denna oerhörda kris sätter få spår i den offentliga debatten, skriver Nils Werner för Fridays for Future och Klimat- aktion Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Den 27 september kommer miljoner människor att genomföra en gemensam protest mot dagens klimatpolitik.

Vi befinner oss i en klimatkris som tilltar för varje år. Alla samhällen kommer att beröras.

Mat- och vattenförsörjning, kommunikationer, el och bostäder drabbas. Fysiska hot med värmeböljor, översvämningar, orkaner och stigande havsnivåer påverkar samhällen redan nu och än mer i snar framtid.

Klimatflyktingarna kommer räknas i hundratals miljoner. Påfrestningar på samhällets sammanhållning kan bli övermäktiga.

Ekosystem och biologisk mångfald drabbas nu och än mer i framtiden. Själva basen för vår existens utsätts således för ett växande hot.

FN:s klimatmål på högst 1,5 graders temperaturhöjning är en kritisk nivå, som med rådande politik och fortsatt höga utsläpp kommer att överskridas på 2030-talet, det vill säga om cirka femton år. Dagens utsläppsnivåer pekar på cirka 4 grader 2100 vilket innebär en katastrof, inga länder undantagna.

Det är denna framtid vi bjuder våra barn och senare generationer. Sveriges utsläppsnivåer ökade under 2018 när de borde sjunka med cirka 10 procent om året.

Detta är en allvarlig varning till politiker på alla nivåer. Denna oerhörda kris sätter få spår i den offentliga debatten, otillräckliga medel kommande budget och framför allt visar på en oförmåga att med kraft ta de omedelbara beslut som denna kris kräver.

Det föreligger en stor brist på ledarskap, på ansvarstagande och på handlingsförmåga. Detta kan inte bero på brist på kunskap eller insikt och ter sig obegripligt i detta akuta hotläge. Samma situation föreligger globalt. Mäktiga världsledare för tvärtom en politik som leder helt åt fel håll.

Den 27 september kommer människor i hela världen, unga som vuxna, att genomföra en protestaktion med demonstrationer och strejker. Det kommer att bli en mäktig manifestation som ger röst åt vreden över bristande politik, sorgen över det hot som vilar över människor och natur och med krav på omedelbar och effektiv handling , med alla medel, för att nå FN:s klimatmål.

Krav på att man erkänner klimatkrisens oerhörda omfattning. Krav på att våra ledare tar ansvar för vår gemensamma starkt hotade framtid.

Vi uppmanar alla som nås av detta budskap att göra sin röst hörd och att delta i den kommande protestaktionen.

Nils Werner

Fridays For Future

Klimataktion Halmstad