Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Kommunens nuvarande inköpsbeslut gällande den egna fordonsparken bekräftar dessa farhågor och ställer frågor om hur ledningen tar sitt ansvar för att möta klimatförändringarna." Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Klimatarbetet i Halmstad måste granskas

Vi vill på alla sätt uppmuntra beslutsfattarna i kommunstyrelse och fullmäktige att förstärka klimatarbetet och utan dröjsmål ge det en framskjuten plats i de politiska besluten. Det skriver Nils Werner från Klimataktion Halmstad med anledning av den klimatpolitiska debatten på torsdagens fullmäktige.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Halmstads energi- och klimatplan 2015-2020 redovisade en lång rad åtgärder som kunde minska klimatgasutsläppen inom kommunen. Särskilt berörde dessa hur utsläppen från kommunens egna verksamheter kunde reduceras. Hela planen ingav då optimism kring den framtida politiken.

Dessutom angav planen ett mål för hur mycket mindre utsläppen skulle vara år 2020.

Så långt gott och väl! Planen hade dock avgörande svagheter.

Det redovisades inga siffer- och tidssatta delmål och vilka nödvändiga åtgärder hur de kunde nås.

Planen visade inte hur revisionen av kommunens klimatarbete skulle bli effektiv.

Planen föreslog inte vilka förändringar i kommunens förvaltning som skulle samordna och stärka arbetet. Likaledes saknades en sammanhållen återrapportering hur arbetet fortskrider. Det var upp till varje förvaltning att redovisa sitt klimatarbete.

Planen var redan 2015 inte i nivå med vad Parisavtalet om klimatet krävde. En aktualisering av målen saknas i kommunens nuvarande redovisning och arbete. IPCC:s larm ( FN:s klimatrapport 2019} bör aktualisera en omedelbar revision.

Framför allt har planen inte lett till beslut som alls räcker till för att nå målen.

Allt detta var avgörande brister där man kunde förutsäga att kommunen inte skulle komma att nå de uppställda målen 2020

Kommunens nuvarande inköpsbeslut gällande den egna fordonsparken bekräftar dessa farhågor och ställer frågor om hur ledningen tar sitt ansvar för att möta klimatförändringarna, dess konsekvenser och hur de måste arbeta med förebyggande åtgärder!

Är det okunskap? Saknas tillräcklig ambition? Handlingsoförmåga? Gäller det ledarskap eller otillräckligt samarbete mellan partierna och med näringslivet och medborgarna? Har man inte velat ta intryck av de senaste årens hotfulla rapporter.

Emellertid väntar en ny analys och en ny planperiod 2020-2025(?). Vi hoppas att den föregående planen har utvärderats och nästa plan både innehåller ambitiösare mål i linje med de senaste IPCC-rapporterna och att vägen att nå målen blir tydligare och styrs upp av politiska beslut.

I vårt medborgarförslag från våren 2018 ställer vi upp krav på effektivare förvaltning och revision. Vi är övertygade om att en budget för de aktuella och planerade utsläpp snarast måste komma på plats.

Allt för att motverka det hot som klimatförändringarna utgör.

Vi vill på alla sätt uppmuntra beslutsfattarna i kommunstyrelse och fullmäktige att förstärka klimatarbetet och utan dröjsmål ge det en framskjuten plats i det politiska besluten. Lycka till!!

Vi väntar på svar, närmast vid kommunfullmäktiges debatt den 21 november och vid kommande beslut från kommunledning och fullmäktige.

Det är av intresse för kommuninnevånarna att ta del av debatten på plats eller via kommunens hemsida, med start klockan 14. Dessutom måste vi aktiva följa kommande beslut och återkoppla på lämpligt sätt till beslutsfattarna.

Nils Werner

Klimataktion Halmstad