Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alliansen i Halmstad har höga ambitioner inom miljö och klimat. Bild: Johnny Samuelsson

Klimatanpassning – för det växande Halmstads skull

I processen för framtagandet av en konkret plan slår vi nu fast en hög ambitionsnivå och att vi måste tänka långsiktigt och klokt för att undvika bakslag och kostnader i framtiden. Detta skriver Alliansens ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Alliansen i Halmstad gick in i den här mandatperioden med ambitionen att skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar för en växande stad. Att bygga upp en stabil grund att utveckla Halmstad på, med en uttalad vilja att skapa helt nya möjligheter för människor och företag att växa.

Planering för bostäder, verksamhetsmark och hållbara transportlösningar är viktiga pusselbitar i detta arbete som redan pågår i högt tempo. Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg för att bygga ett robust och hållbart Halmstad, genom att sätta ambitionsnivån för vårt klimatanpassningsarbete så att Halmstad kan fortsätta fungera och växa.

I processen för framtagandet av en konkret plan slår vi nu fast en hög ambitionsnivå och att vi måste tänka långsiktigt och klokt för att undvika bakslag och kostnader i framtiden.

Alliansen i Halmstad verkar för detta för att vi vill och för att vi måste. I kommunens strategiska plan slår vi fast att miljömässig och ekologisk hållbarhet är ett särskilt viktigt utvecklingsområde och att Halmstad ska vara en hållbar kommun för dagens och morgondagens generationer.

Vår kommun har hittills saknat en klimatanpassningsplan. Vi ser fram emot att med en sådan plan på plats fortsätta ta de steg som möjliggör kloka åtgärder redan nu på kort sikt, och som på lång sikt förbereder för kommande klimatförändringar och hur de kommer påverka oss.

Vårt läge vid Nissan och havet är en fantastisk tillgång. Men med de klimatförändringar vi ser komma vet vi också att utan åtgärder ökar vi vår sårbarhet. Vi missar dessutom också att ta tillvara de möjligheter som ett ändrat klimat kan medföra.

Alliansen i Halmstad har höga ambitioner inom miljö och klimat. Inriktningsbeslutet som nu hanteras i kommunstyrelsen visar tydligt på det. Nästa steg är att ta fram förslag till konkret plan, innehållande kostnadsberäkningar och förslag på åtgärder, vilket planeras till våren 2021.

Steg för steg bygger vi nu den långsiktigt hållbara grund för ett växande Halmstad som vi har lovat, och som tar Halmstad in i den framtid vi skapar tillsammans och där människor och företag får möjlighet att växa och utvecklas.

Alliansens ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Jonas Bergman (M)

Jenny Axelsson (C)

Carl-Johan Berthilsson (M)

Ann-Charlott Mankell (M)

Yngve Kihlberg (C)

Ella Kardemark (KD)

Lovisa Aldrin (L)

Christofer Lundholm (M)

Louise Uvenfeldt (M)

Sebastian Stenbeck (M)