Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”För Laholmsbukten byggs en skyddsvall från Tyludden till Kattvik på Bjärehalvön på cirka 2 mil.” Bild: Johnny Samuelsson
”För Laholmsbukten byggs en skyddsvall från Tyludden till Kattvik på Bjärehalvön på cirka 2 mil.” Bild: Johnny Samuelsson

Invallning kan skapa två nya arkipelager

Med inspiration från Nederländerna föreslår Torbjörn Ringkvist att det byggs två skyddsvallar i Laholmsbukten och Skälderviken så att det skapas nya arkipelager i bukterna

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

För ett år sedan blev jag uppmanad av kommunrådet Jenny Axelsson att lämna in mitt skyddsvallsförslag av Västra stranden och Nissan till kommunstyrelsen för behandling. Året innan skrev jag på HP Debatt under rubriken ”En vattenvision som kan lyfta Halmstad”, hur detta skulle gå till.

Svaret på den frågan blev visad i en 80x115 cm stor färglagd ritning i skala 1:5 000 med rubriken: ”Staden på vattnet – Marinalabyrinten – utanför Västra stranden”. För att kunna göra det, inför hotet av stigande stormar med orkanstyrka följt av svåra översvämningsskador som kostar hundratals miljoner i återställningskostnader varje gång, avstyr jag det med en kompletterande skyddsvall dragen från Örnnäsudden tvärs över bukten bort till inseglingsrännan intill fyren på hamnskyddsvallens yttre spets.

Med 100 meter kvar för inseglingsrännan, läggs där in en motsvarande ”vattenståndsreglerande sluss”, av typ den i den holländska kanalstaden Stavoren. Men med själva slussbyggnaden vinklad 45 grader mot slussluckorna. Det vill säga placerad intill fyren på hamnskyddsvallsspetsens yttre delar vilket innebär att servicen sköts från en ny väg i förlängning av Västervallsvägen på hamnskyddsvallens insida.

Den här lösningen innebär att oavsett Nissans klimatfluktueringar så reglerar slussen havsnivån så att den alltid ligger på det i dag normala medelvattenhavsnivåståndet, i bukten mellan Västra stranden och den nya skyddsvallen ut från Örnnäsudden mot Hamnfyren. Och därmed kan, Staden på vattnet – Marinalabyrinten – utanför Västra stranden, byggas.

Det är dags tänka större än bara i ängsliga områdesplansnuttifieringar.

Men! Denna lösning för Halmstadsbukten är inte möjlig för kustkommunerna i övrigt utmed så väl Laholmsbukten och Skälderviken. Så medveten om det inlämnade jag också för ett år sedan till berörda länsstyrelser och kommuner förslaget, var sin skyddsvall utanför bukterna, typ Afsluitdijk- och Hourtribdijk-skyddsvallarna i Zuiderzee-bukten i Nederländerna.

För Laholmsbukten byggs en skyddsvall från Tyludden till Kattvik på Bjärehalvön på cirka 2 mil. Och så från Burensvik på Bjärehalvöns södra sida till Arild på Kullahalvöns nordsida, cirka 1,5 mil. För sjöfatens skull läggs i var ände av skyddsvallarna var sin ”vattennivåreglerande” sluss, till följd att bukterna alltid ligger på samma nivå som dagens havsnivåmedelvattenstånd.

Med denna lösning medges även här, som i Zuiderzee-bukten, att bukterna kan fyllas med exklusiva exploateringsöar, typ utanför Västra stranden. Men nu av typ bohuslänska öar med vackra fiskebyar i ett innanhav av var sitt arkipelaglandskap, vilka ska finansiera de två skyddsvallarna utanför Laholmsbukten och Skälderviken. Arkipelag, det vill säga ett örikt hav.

Torbjörn Ringkvist

tidigare samhällsplanerare