Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ett ökat medborgarperspektiv måste vara ett högt uppställt mål i kommunen och i politiken, oavsett vilket parti eller ideologi man företräder, skriver Leif Liljebrunn, Halmstads Lokala Parti. Bild: Jari Välitalo
Ett ökat medborgarperspektiv måste vara ett högt uppställt mål i kommunen och i politiken, oavsett vilket parti eller ideologi man företräder, skriver Leif Liljebrunn, Halmstads Lokala Parti. Bild: Jari Välitalo

Insikter från alla bostadsområden viktiga för att stärka demokratin i kommunen

Ett ökat medborgarperspektiv måste vara ett högt uppställt mål i kommunen och i politiken, oavsett vilket parti eller ideologi man företräder, skriver Leif Liljebrunn, Halmstads Lokala Parti.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

När Halmstads kommun formulerar sina planer för tillväxt och utveckling, så har man svårt att nå vissa viktiga bostadsområden och dess kommuninvånare. Samtidigt är andra områden mer framträdande och aktiva i att framföra sina åsikter.

Tyvärr ser man tydliga tecken på minskat engagemang, särskilt i kommunens utsatta områden, men även bland våra ungdomar. Denna klyfta i engagemang och deltagande är ett allvarligt problem som Halmstads kommun står inför och saknar handlingsplan för att kunna hantera. Det har uppstått ett ökat kommunikationsvakuum mellan de etablerade partierna och medborgarna. Det leder tyvärr till ökat politikerförakt och i förlängningen till att förtroendet urholkas för hela den representativa demokratin.

Halmstad är en delad stad och motsättningarna ökar. Politiken debatterar om vi skall placera ett kallbadhus på öster eller väster som om det vore två olika städer. Det verkar saknas en politisk ambition och vilja att ena och samla staden för att tillsammans bygga den bästa platsen för alla medborgare och våra barn.

Halmstads kommun är inte anpassad för denna samhällsutveckling.

Ett direkt symtom på detta är det minskade valdeltagandet vid valet 2022, framförallt i de östra delarna av Halmstad. Denna trend är oroande, eftersom det innebär att politikerna, som är valda att representera medborgarna, inte får tillräcklig insikt i medborgarnas åsikter och just deras idéer om samhällets framtid. Detta är inte en hållbar situation för den lokala demokratin och måste adresseras omedelbart.

Ett ökat medborgarperspektiv måste vara ett högt uppställt mål i kommunen och i politiken, oavsett vilket parti eller ideologi man företräder. Medborgarperspektivet är nödvändigt när vi tillsammans skall skapa ett hållbart, inkluderande och framtidssäkrat Halmstad. Allas åsikter är viktiga och skall vägas lika. Alla boende i kommunen måste bli hörda. Allt annat är ett misslyckande och ett hot mot den lokala demokratin.

Det kan aldrig vara medborgarnas fel att det går åt fel håll. De som engagerar sig är inte problemet och får aldrig ses som jobbiga och störande moment. Det måste alltid finnas tid, kraft och resurser att möta alla medborgare – oavsett var man bor i kommunen. Det är i stället politiken och kommunen som misslyckas med att nå ut till sina medborgare och skapa en meningsfull dialog.

Om medborgarna inte kommer till politikerna, så måste politikerna i stället aktivt möta medborgarna – på deras villkor och med deras förutsättningar.

Det enda rätta är att utforska nya verktyg och kanaler för att uppnå en mer inkluderande demokrati. Allas röster måste tas på allvar och det är nödvändigt att hitta nya och innovativa sätt att inkludera och lyssna till de grupper som tidigare inte har engagerat sig. Grillkvällar och paneldebatter i valtider, är inte framgångsrikt. Det är nog alla politiker i Halmstad överens om.

Halmstad måste ha en långsiktig vision om att jobba mer tillsammans och närmare de som påverkas av olika politiska beslut.

I Halmstad Lokala Partis mål och budget 2024-2028 – anslår vi medel för bland annat kommunala bostadsutvecklare som skall agera en länk mellan de boende i våra bostadsområden, politiken och tjänstepersonerna. Satsningen är till för att vi tillsammans skall få möjlighet utveckla våra bostadsområden. Vi har liknande satsningar för både skola och näringsliv.

Denna typ av satsningar saknas helt i Ansvar för Halmstads budget.

Leif Liljebrunn

Halmstads Lokala Parti