Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Kommunen har i dag ett 40-tal laddstolpar för publik laddning där ingen avgift utgår. Detta har varit ett klokt grepp från kommunens sida för att få fart på den viktiga omställningen.” Bild: Henrik Montgomery/TT
”Kommunen har i dag ett 40-tal laddstolpar för publik laddning där ingen avgift utgår. Detta har varit ett klokt grepp från kommunens sida för att få fart på den viktiga omställningen.” Bild: Henrik Montgomery/TT

Inför avgift på laddstolpar i Halmstad

För att möta de ökade kraven på laddkapacitet måste vi skapa incitament för privata aktörer genom att avgiftsbelägga våra befintliga laddstolpar. Det skriver Louise Uvenfeldt (M) om elbilens plats i Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Ett stort antal planer kring Halmstads framtida utveckling och tillväxt har antagits under det gångna året. Översiktsplan 2050 tar fasta på hur staden kan växa långsiktigt utifrån ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, och skall ses som en möjliggörare för oss Halmstadbor. Transportfrågorna kommer här att vara avgörande för stadens utbyggnad och planens förverkligande.

Inom ramen för transportplanen finns en önskan om att förändra människors beteendemönster till fördel för gång, cykel och buss. Det är en positiv utveckling mot fossilfria transporter i kommunen och regionen och en önskvärdhet nationellt och globalt.

Detta är bra men vi måste också säkerställa att vi inte bygger upp/utvecklar ett transportsystem, och anpassar centrum till detsamma, som inte överensstämmer med vad invånarna önskar eller finner attraktivt. På alla plan tror jag på våra egna möjligheter att välja hur man vill leva sitt liv. Och med valfrihet följer att man skall ges möjlighet att välja hur man vill förflytta sig och många vill kunna förflytta sig med bil.

Inte sällan framställs det som om den unga generationen kommer att göra bättre val än den äldre, men studier visar också att ungdomar föredrar bilen framför cykel och kollektivtrafik.

Elektrifieringen av samhället går raketfort och nu är det inte bara laddhybridfordon som skall laddas utan fokus ligger i dag på rena elbilar som kräver snabb laddning med hög effekt. Notera att år 2021 såldes för första gången fler laddbara än icke laddbara bilar i Sverige!

Vi måste planera för utvecklingen av miljövänliga transporter. En klok och väl utbyggd laddinfrastruktur som försörjs av koldioxidfri el skulle verka positivt i omställningen.

Kommunen har i dag ett 40-tal laddstolpar för publik laddning där ingen avgift utgår. Detta har varit ett klokt grepp från kommunens sida för att få fart på den viktiga omställningen. Miljömålet har redan uppnåtts och användandet av laddarna fortsätter att öka.

För att snabba på utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen och möta de ökade kraven på laddkapacitet måste vi skapa ett investeringsincitament för privata aktörer genom att avgiftsbelägga våra befintliga laddstolpar. Härigenom skapar vi en marknad som attraherar investeringar och som kommer att bidra till att Halmstad får den laddinfrastruktur som invånarna efterfrågar.

Investeringsincitament för att skapa laddningsmöjligheter i vårt framtida transportsystem är avgörande för att kommuninvånarnas önskan om att gå mot fler elektrifierade fordon skall kunna uppnås. Kommunen skall inte konkurrera med privat verksamhet. Marknadens krafter måste få råda.

Det är tydligt att vi fortsatt vill kunna färdas med bil i staden och att framtiden kräver en väl utbyggd laddinfrastruktur som omfattar arbetsplatser, privata bostäder och publika laddmöjligheter på platser där detta efterfrågas.

Nu måste vi säkerställa att aktörer inom laddinfrastruktur kommer att finna det attraktivt att investera i Halmstad.

Louise Uvenfeldt (M)

ersättare i kommunstyrelsen