Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”I skuggan av bostadsbristen skapas en marknad för otillåten andrahandsuthyrning, med ockerhyror och andra missbruk av hyresrätten.”  Bild: Johan Nilsson/TT
”I skuggan av bostadsbristen skapas en marknad för otillåten andrahandsuthyrning, med ockerhyror och andra missbruk av hyresrätten.” Bild: Johan Nilsson/TT

Hyresrätten är viktig för många Halmstadbor

Fri hyressättning i nyproduktion kommer att utveckla ett mer varierat utbud av hyresrätter som bättre möter bostadskonsumenternas behov. Det skriver Per Arbin i en replik till Hyresgästföreningen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Hyresgästföreningen vilseleder hyresgäster med skrämsel om ”chockhöjda hyror” i Halmstad, som om det fanns förslag om att bruksvärdessystemet eller besittningsskyddet skulle slopas. Ingen av parterna på bostadsmarknaden förespråkar något sådant.

Hyresgästföreningen nämner inte heller någonting om HFAB:s, Fastighetsägarna Halmstads och HGF:s samverkansarbete för att modernisera hyressättningen i Halmstad, vilket är ytterst anmärkningsvärt.

Ett starkt besittningsskydd är nödvändigt för att hyresrättens attraktivitet ska hållas intakt. En översyn av hyressättningen krävs dock för att boendeformen fortsättningsvis ska vara konkurrenskraftig.

Den hyresutveckling som Hyresgästföreningen räknat fram för olika delar av Halmstad är irrelevant eftersom fri hyressättning i nyproduktion inte påverkar befintliga hyror.

Mycket indikerar att hyresnivån för nya hyresrätter i direkt förhandling med hyresgästen, det som Hyresgästföreningen kallar marknadshyra, inte kommer att bli märkbart högre än vid gällande hyressättning.

Fri hyressättning i nyproduktion kommer att öppna möjligheten att utveckla ett mer varierat utbud av hyresrätter, som bättre möter bostadskonsumenternas behov. Från enkla hyresrätter med lägre hyror till exklusiva sådana. Bostadsbyggandet kan öka, och alltså inte bara rent numerärt utan med just de varianter som efterfrågas.

Hyresgästföreningen kommer att förlora förhandlingsersättningen när fri hyressättning införs på nya hyresrätter. Av allt att döma räds organisationen även att förlora makt och intäkter i hyresförhandlingar för det befintliga beståndet.

Det så kallade januariavtalet har villkorat fri hyressättning i nyproduktion för att Socialdemokraterna ska inneha regeringsmakten. Centerpartiet och Liberalerna har också krävt att bostadskonsumenternas värderingar tydligare ska speglas i hyror inom det befintliga beståndet.

Den statliga utredningen Hyreskommissionen ska till sommaren ge svar på hur lägesfaktorn och lägenheters kvalitet bättre kan beaktas. Det går inte att blunda för att dagens hyressättning skapar problem. Bostadsbristen och den låga rörligheten på marknaden måste adresseras. De bostäder som finns behöver nyttjas på ett mer effektivt sätt.

Hyresrätten är en viktig boendeform för många Halmstadbor. Det hyrda boendet är den enskilt vanligaste upplåtelseformen genom livets alla skeden men allra tydligast för dem som ska etablera sig på bostadsmarknaden.

I skuggan av bostadsbristen skapas en marknad för otillåten andrahandsuthyrning, med ockerhyror och andra missbruk av hyresrätten. Det som tidigare uppfattades som ett ”storstadsproblem” letar sig ner till städer av Halmstads storlek.

Det är ofta bostadsmarknadens mest utsatta som i brist på alternativ bor under oriktiga hyresförhållanden. Vinnarna på en bättre fungerande hyresmarknad är alla de som får tillgång till ett tryggt boende med den standard och de nyttigheter som efterfrågas.

Per Arbin

näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Halmstad

Replik på debattartikeln ”Marknadshyror är ett hot mot hyresgästernas möjligheter till ett tryggt hem”.