Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Bostadsmarknaden är komplex och dess problem är ett utslag av en lång rad faktorer.”  Bild: Stefan Bennhage
”Bostadsmarknaden är komplex och dess problem är ett utslag av en lång rad faktorer.” Bild: Stefan Bennhage

Hyresmarknaden behöver fortfarande reformer

Inget enskilt beslut kommer lösa alla knutar på bostadsmarknaden, men fri hyressättning vid nyproduktion eliminerar osäkerhet. Det skriver Per Arbin från Fastighetsägarna Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I den politiska debatten har bostadsfrågor ofta hamnat i skymundan, men få har nog missat att regeringskrisen orsakats av en bostadspolitisk utredning om fri hyressättning i nyproduktion.

I skrivande stund vem ingen vem som regerar landet fram till valet 2022 och än mindre vad som händer med förslagen i januariavtalet. Det är naturligt att de flesta politiska diskussioner just nu kretsar kring regeringsbildningen. De problem som föranlett utredningen om fri hyressättning finns dock kvar.

I tillväxtorter måste den som önskar en hyresrätt köa orimligt länge. Hos HFAB i Halmstad har exempelvis kötiden legat runt tio år. Allt tyder dessutom på att svarthandeln med hyreskontrakt i Sverige omsätter miljardbelopp. Enligt polisen har handel med svartkontrakt varit upphov till ett antal mord och mordförsök under 2010-talet. Samtidigt finns en stor och växande grupp av människor som på grund av låga inkomster stängs ute från både den hyrda och ägda bostadsmarknaden.

Bostadsmarknaden är komplex och dess problem är ett utslag av en lång rad faktorer. Det är ändå svårt att förbise den roll dagens stelbenta och juridiskt krångliga bruksvärdessystem spelat för att skapa nuvarande situation. Utöver att minska incitamentet till nybyggnation bidrar systemet också till att befintliga bostäder utnyttjas ineffektivt.

De årliga hyresförhandlingarna fungerar dessutom mycket dåligt. Eftersom det inte finns någon oberoende tvistelösning att tillgå när parterna inte kommer överens kan Hyresgästföreningen lugnt vänta in sin motpart vid varje förhandling. Sluts inget avtal uteblir hyreshöjningen helt. Resultatet har blivit realhyressänkningar under större delen av 2010-talet. Under samma tid har fastighetsföretagens driftkostnader skjutit i höjden. Det har lett till fler ombildningar och minskade investeringar i hyresfastigheter.

Det är värt att notera att även de allmännyttiga bolagen är mycket kritiska mot dagens system. I en nyligen genomförd enkät av Fastighetsägarna ansåg 75 procent av de kommunala bolagen att Hyresgästföreningen de facto har vetorätt i de årliga förhandlingarna. En överväldigande majoritet tycker att dagens system fungerar dåligt.

Inget enskilt beslut kommer lösa alla knutar på bostadsmarknaden, men fri hyressättning vid nyproduktion eliminerar (investeringshämmande) osäkerhet huruvida den tilltänkta hyran skulle stå sig vid en eventuell rättslig prövning. Ett fastighetsföretag kan då i stället helt fokusera på att rikta ett attraktivt erbjudande till potentiella kunder (hyresgäster) oavsett vilken affärsidé man har.

I januariavtalet fanns även reformförslag om oberoende tvistelösningar i årshyresförhandlingar samt om lägets roll för hyran. Det vore mycket olyckligt för alla som står i bostadskön om reformerna lades i papperskorgen. En bättre fungerande hyresmarknad med ett rikt och allsidigt utbud av lägenheter kan inte vänta.

Per Arbin

ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Halmstad