Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Inriktningsbeslutet syftade till att ta itu med jämlikhets- och klimatutmaningar, samt att skapa en hållbar infrastruktur för en större kommun.” Bild: Jari Välitalo
”Inriktningsbeslutet syftade till att ta itu med jämlikhets- och klimatutmaningar, samt att skapa en hållbar infrastruktur för en större kommun.” Bild: Jari Välitalo

Hela Halmstads kommun ska utvecklas

Vid beslut av den politiska inriktningen för översiktsplanen vann Socialdemokraterna flera viktiga segrar. Vi var därför nöjda med stora delar av det förslag som tjänstepersonerna nu presenterade för oss. Det skriver kommunrådet Stefan Pålsson om det nya förslaget till översiktsplan.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Vi socialdemokrater är nöjda med beslutet om Översiktsplan 2050 och den breda överenskommelsen som träffades mellan allianspartierna och oss.

Förslaget till Översiktsplan 2050 som vi nu tog ställning till utgick från ett tidigare inriktningsbeslut av oss politiker. Inriktningsbeslutet syftade till att ta itu med jämlikhets- och klimatutmaningar, samt att skapa en hållbar infrastruktur för en större kommun.

Vid beslut av den politiska inriktningen vann Socialdemokraterna flera viktiga segrar. Vi var därför nöjda med stora delar av det förslag som tjänstepersonerna nu presenterade för oss.

Förhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Alliansen innebar en viss minskning av bostäder på Väster. Totalt 160 färre bostäder jämfört med det förslag som tjänstepersonerna tagit fram. Vi är dock glada att det nu finns mark utpekad för mellan 5 000 och 6 000 nya bostäder på Väster, så att vi kan påbörja arbetet med att fördela hyres- och bostadsrätter jämt i kommunen.

Låt oss vara tydliga: Utpekandet av dessa bostäder syftar till att bryta segregationen och öka jämlikheten. När människor träffas i vardagen stärks gemenskap och förståelse för våra olikheter och skolorna får elever från olika bakgrunder som bidrar till att bryta skolsegregationen.

Att alla våra orter växer är en garant för förbättrad service. Vi fick med att det ska byggas mer bostäder i Simlångsdalen och Oskarström. Vi stoppade också Centerpartiets förslag om att kraftigt minska byggnationen i Getinge.

Vi vill att hela Halmstads kommun ska växa. När en ort växer för det med sig underlag att ha kvar och utveckla för- och grundskolor och äldreboenden, men också butiksutbud, parker och bensinmackar.

Vi fick också igenom förslag om mer verksamhetsmark. Den rådande bristen på mark för företag att växa och etablera sig på i vår kommun är mycket skadligt för Halmstads arbetsmarknad och företagsklimat.

Mer verksamhetsmark i kombination med en välfungerande infrastruktur kommer att vara en stark konkurrensfördel och förse Halmstadbor med arbete under lång tid framöver. Vi slår också in på en ny kurs vad gäller byggnation på åkermark.

Med vår överenskommelse så bebyggs enbart 3 procent av all åkermark i vår kommun fram till 2050. Det kan jämföras med 4 procent de senaste 10 åren.

Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till engagerade Halmstadbor, markägare och byggnadsentreprenörer för inspel och diskussioner under samrådet. Utvecklingen av Halmstads kommun ska ske demokratiskt. Det har denna process möjliggjort.

Stefan Pålsson (S)

kommunråd