Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"När kommunen nu ska planera för att växa med upp emot 50 000 medborgare så ges vi en unik möjlighet att bygga bort segregationen." Bild: Roger Larsson

Hela Halmstads kommun ska utvecklas

När klubban föll så var det vårt socialdemokratiska förslag som hade vunnit. Det skriver socialdemokraterna Stefan Pålsson och Tony Stané, som också ställer sig frågan vad ett koalitionsstyre syftar till om man är oense om hur kommunen långsiktigt ska utvecklas.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

På kommunstyrelsens senaste möte fattades ett viktigt inriktningsbeslut om Översiktsplan 2050. Översiktsplanen är det dokument som ska vara vägledande för all framtida fysisk planering för Halmstads kommun. När klubban föll så var det vårt socialdemokratiska förslag som hade vunnit.

Vår inriktning bygger på att hela Halmstads kommun ska växa genom byggnation av 26 000 nya bostäder. En sådan expansion medför en del utmaningar, men framförallt kommer det att innebära mycket positivt för vår kommun.

Fler medborgare ger underlag för bättre offentlig service, större kommersiellt utbud, fler företag och arbetstillfällen. Vi vill att alla, oavsett var man bor i kommunen, ska få ta del av utvecklingen och axla ansvaret för de utmaningar som en växande kommun medför.

Med vår inriktning skapas också mycket goda förutsättningar för att bryta segregationen i kommunen. Det är för oss socialdemokrater oacceptabelt att Halmstads fysiska utformning tydligt lett till en uppdelning efter klasstillhörighet. Det är ett allvarligt hot mot sammanhållningen, jämlikheten och tryggheten i vår kommun.

När kommunen nu ska planera för att växa med upp emot 50 000 medborgare så ges vi en unik möjlighet att bygga bort segregationen.

Vårt socialdemokratiska förslag bygger också på det alternativ som bäst tar hänsyn till miljön. Det innebär bland annat att vi löser vattenförsörjningen i vår kommun och att vi kan både bo och resa klimatsmart.

Vi lade också till att mindre åkermark ska tas i anspråk för bostadsbyggnation. Det kommer att innebära att mindre än 3 procent av dagens åkermark kommer att tas i anspråk för byggnation av 26 000 bostäder.

Återigen var de styrande partierna i Alliansminoriteten oense. Inte nog med att Alliansen styr i en minoritet som inte avspeglar majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige, de har inte ens en enad linje i sin minoritet om hur kommunen långsiktigt ska utvecklas. Vi ställer oss frågan, vad syftar då ett koalitionsstyre till?

Denna vinst ställs nu till en lång rad socialdemokratiska segrar inom samhällsbyggnadsfrågor.

Vi har under våren stoppat betongbygget Tylösandsterrassen och vikt de pengarna åt renovering av lekplatser. Vi har även vunnit ärendet om att behålla Kronobränneriet i kommunal ägo, en kulturhistoriskt viktig byggnad. Vi fick igenom att Bastionens framtida utformning ska utredas och verkställas.

Så sent som för ett par veckor sedan vann också vår motion om att låta planintressenter skriva fram detaljplaner bifall i samhällsbyggnadsutskottet.

Stefan Pålsson (S)

kommunråd, 2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet

Tony Stané (S)

ledamot samhällsbyggnadsutskottet