Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Handslag för ökad psykisk hälsa

För att kunna möta vår tids växande folkhälsoutmaning gör vi socialdemokrater i region och kommun därför nu ett handslag för att öka den psykiska hälsan. Det skriver socialdemokraterna Per Stané Persson och Krissi Johansson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Ett stort samhällsproblem i dag är den växande psykiska ohälsan hos barn och unga. Sedan 90-talet har andelen unga som lider av psykisk ohälsa fördubblats och idag är nästan 200 000 barn och unga drabbade.

Regeringen har fördubblat statens satsningar på psykisk hälsa de senaste fyra åren, men det räcker inte. Därför har vi Socialdemokrater lanserat det största trygghetsprogrammet i modern tid, För ett tryggare Sverige – med en bättre välfärd. I det programmet ingår en satsning för att elevhälsan ska kunna genomföra screening av elevers psykiska hälsa och att vården rustas för att kunna möta barn och unga med det stöd de behöver.

Den psykiska ohälsan är en av vår tids största folkhälsoutmaning. Antalet barn mellan 10 och 17 år med psykisk ohälsa har fördubblats de senaste tio åren. För unga vuxna mellan 18 och 24 år handlar det om en 70 procentig ökning under samma period. Det är en allvarlig och oroande utveckling som berör många barn och unga även i Halmstad. Många barn och unga känner en stor social press från olika håll och sätter dessutom ofta orimligt höga krav på sig själva.

Vi är övertygade om att Sverige är starkare när vi håller ihop. Vi vet också att barn som får rätt stöd blir tryggare vuxna. Vi är också fast beslutna om att administrativa gränser inte får vara hindret när vi ska öka barns och ungas psykiska hälsa. En avgörande nyckel är att vi regionalt och lokalt arbetar mera tillsammans. För att kunna möta vår tids växande folkhälsoutmaning gör vi socialdemokrater i region och kommun därför nu ett handslag för att öka den psykiska hälsan.

Vi vill göra verkstad av de medel som vår socialdemokratiskt ledda regering utlovat på området med bland annat tre miljarder till vården. För barn och unga handlar det om att förstärka regionens Barn- och ungdomsmottagningar, sänka trösklarna till vården, korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och stärka upp kompetensen på vårdcentralerna.

I kommunen vill vi öka tryggheten och studieron i skolan, satsa på förebyggande och främjande insatser i elevhälsan samt satsa på fritidsledare och fältassistenter och utveckla deras roller. Därtill vill vi se en förstärkt satsning på en drogfri ungdomstid genom mer förebyggande och samordnande arbete.

Lika viktigt som det är att vi samverkar mellan region och kommun är att sätta in frågan i det större sammanhang där det hör hemma. Det handlar inte om ”dina” eller ”mina” barn, utan om våra barns framtid. Därför är det lika viktigt med närvarande vuxna hemma, som i förskola och skola liksom i föreningslivet. Att barn och unga får stöd och mår bra är en angelägenhet och investering för hela samhället.

Per Stané Persson (S)

regionråd

Krissi Johansson (S)

kommunrådskandidat