Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Hallands hamnar är en viktig del i utvecklingen av Halmstad och Varberg och hela Hallandsregionen." Bild: Jari Välitalo

Hamnen viktig för Halmstads utveckling

Det är dags för regeringen att utreda hamnarnas betydelse för utvecklingen i kommuner och regioner. Det skriver Reine Antonér och Ann-Charlott Mankell från Hallands Hamnar med anledning av att den nya färjelinjen mellan Halmstad och Grenå invigs i dag.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Den 1 februari öppnas färjelinjen mellan Halmstad och Grenå. Linjen flyttar från Varberg till Halmstad för att ge plats att utveckla hamnanläggningen i Varberg och göra det möjligt att uppföra nya bostäder i anslutning till havet.

Den nya färjelinjen mellan Halmstad och Grenå kommer inte bara att bidra till snabba och hållbara transporter mellan Sverige och Danmark, utan den kommer också att bidra till nya möjliga företagsetableringar, skapa nya arbetstillfällen, öka möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan högskola och universitet samt bidra till ökad turism och kulturupplevelser.

I Århusregionen beräknas det bo över en miljon människor och i Västra Götalandsregionen och Skåne bor det tillsammans drygt tre miljoner människor. I och med färjelinjen finns det nu goda möjligheter att ytterligare öka kontakten och utbytet mellan regionerna ur ett vidare perspektiv.

Med detta som bakgrund finns det nu all anledning att i ett större perspektiv titta närmare på vilken betydelse landets hamnar har – inte bara då det gäller hamnars betydelse för den svenska exportindustrin att snabbat och effektivt få ut varor på och produkter på världsmarknaden – för att bidra till en kommuns eller en regions utveckling då det gäller företagsetablering, arbetstillfällen, utbyte mellan lärosäten samt ökad turism och kulturupplevelser.

Hallands hamnar är en viktig del i utvecklingen av Halmstad och Varberg och hela Hallandsregionen. Detta gäller också för en rad andra hamnar runt om i landet då det handlar om att bidrag till utvecklingen i en kommun eller i en region.

Genom tillgången till hamnanläggningarna i Halmstad och Varberg har flera företag valt att stärka sin närvaro i regionen genom etablering av bland annat centrallager, industrianläggningar och olika former av logistik- och transportcentra. Samma sak gäller för en rad andra hamnar i Sverige som genom sina strategiska lägen lockar till sig nya företagsetableringar och andra funktioner som kan bidra till en kommuns eller en regions utveckling.

För att ytterligare öka kunskapen om vilken betydelse utvecklingen av hamnarna i Sverige kan ha i ett vidare perspektiv – företagsetablering, utökad arbetsmarknad, ökad turism och kulturutbyte – vill vi se att regeringen tillsätter en utredning som bland annat kan omfatta följande frågeställningar:

Svenska hamnars betydelse för utveckling av det lokala- och regionala näringslivet? Svenska hamnars möjlighet att bidra till en mer gränsöverskridande arbetsmarknad? Svenska hamnars bidrag till en ökad turism och utbyte av kulturupplevelser?

Svenska hamnars bidrag till kunskapsutbyte mellan universitet och högskolor?

Genom att regeringen väljer att tillsätta en sådan utredning ökar möjligheterna och kunskapen kring hur Sveriges hamnar på ett ännu tydligare sätt kan vara en viktig del i att utveckla Sverige inom en rad olika områden då det gäller kommuner och regioner.

Reine Antonér (M)

ordförande Hallands Hamnar AB

Ann-Charlott Mankell (M)

ordförande Hallands Hamnar Halmstad AB