Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Halmstad måste möta en växande bilism

Kungliga Automobilklubben ifrågasätter Halmstads kommun att inte planera för den ökande bilismen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt HP 25/7. Intresset för att köra och äga bil har aldrig varit större i Sverige. Antalet körkort växer stadigt och de många nyanlända svenskar som håller på att etablera sig i samhället kommer säkerligen att förstärka trenden. Försäljningen av nya bilar slog rekord 2015 och den positiva utvecklingen tycks fortsätta även i år. 

Samtidigt pågår en fantastisk teknisk utveckling av bilarna. Nya bränslen gör dem utsläppsfria. Självkörande teknik gör att trafikflöden kan effektiviseras. Nya säkerhetssystem har potential att minimera dödstalen i trafiken. Framtiden ser med andra ord ljus ut för bilismen.

Detta ställer dock krav på att politiker och makthavare förmår att göra nödvändiga prioriteringar och investera i infrastruktur för framtiden. Kungliga Automobilklubben, KAK, har gjort en SKOP-undersökning i syfte att klarlägga om svenska folket anser att nödvändiga investeringar faktiskt görs. Frågan löd: ”Görs det tillräckliga satsningar för att underhålla och utveckla vägnätet i Sverige eller skall man satsa mer?”. Hela 73 procent av de tillfrågade ansåg att så inte är fallet. Frågan ”Anser du att politikerna planerar på ett bra sätt för att möta behoven från den växande bilismen i Sverige?” gav samma utfall.

Oberoende av kön, ålder utbildning, sysselsättning, facklig tillhörighet, partisympati och bosättningsort är det en majoritet som anser att politikerna inte planerar på ett bra sätt för att möta behoven, vilket får ses som anmärkningsvärt. Det är alltså tydligt att efterfrågan på investeringar i infrastruktur är stor och den lär inte bli mindre i framtiden. Alla trafikslag behövs och de ska inte ställas mot varandra.

Många kommuner i Sverige verkar ha en annan uppfattning om verkligheten. KAK har frågat Halmstad kommun om vad de gör för att möta den växande bilismen. Svaret blev att kommunen inte alls planerar för detta, utan fokuserar på att minska antalet bilar. Istället prioriteras andra trafikslag.

Det ligger en stor risk i att planeringen inte tar hänsyn till den faktiska verkligheten och ställer trafikslag mot varandra. Ett bryskt uppvaknande för politiker och makthavare kommer troligen att bli fallet och processen dit kan bli svår och kostsam.

En konstruktiv diskussion kring infrastrukturplanering bör fokusera på att hitta smarta lösningar för alla trafikslag. Hur kan mer yta på gatorna frigöras genom fler parkeringshus? Hur kan framtidens smarta bilar bidra till att effektivisera parkeringsmöjligheter? Kan mer distributionstrafik ske nattetid med hjälp av självkörande teknik så att den inte stör annan trafik? Hur kan vägarbeten skötas effektivare så att framkomligheten inte hindras? Den typen av frågeställningar borde vara fokus för debatten.

Infrastrukturen i Sverige och Halmstad måste byggas ut så att människors mobilitet kan utvecklas och inte avvecklas.

Anders Ydstedt,

Ordförande Expertrådet, KAK

Kalle Bäck,

Expertrådet, KAK

DEBATT