Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Alliansens 16 år vid styret måste summeras som ett misslyckande. Det har byggts för få bostäder, segregationen tilltar och företagen ges inte förutsättningar att växa.” Bild: Roger Larsson

Halmstad förtjänar ett bättre ledarskap

Vi ser att det är tid för de gemensamma lösningarna, för en stabil offentlig sektor, men också att vi här i Halmstad måste ta tag i de andra utmaningar som en växande kommun för med sig. Det skriver Stefan Pålsson (S) i debattserien Val 2022 Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Ett Halmstad med växtvärk går snart till val. Utmaningarna hopar sig och behovet av helhetslösningar syns allt tydligare. Samhället är en komplicerad konstruktion som kräver mycket av den som gör anspråk på att styra utvecklingen. Samtidigt hör vi valbara politiker säga att ideologi inte längre spelar roll. Det gör den för oss som vill leverera en trovärdig helhet.

Vi socialdemokrater känner medvind i opinionen. Allt fler förstår att trygghet skapar vi både genom hårdare tag och genom att stärka upp skola, socialtjänst och föreningsliv. Trygghet skapar vi i ett samhälle där människor möts i vardagen, där gemenskapen är stark och där det finns en känsla av samhörighet.

Allt fler känner att om vi ska klara av klimatkrisen så behövs ett starkt samhälle som investerar i gemensamma lösningar, så som ny infrastruktur för hållbara transporter, och som gör det enkelt för oss att i vardagen göra klimatsmarta val. Allt fler ser att långtgående marknadsexperiment har förstört stora delar av vår offentliga sektor. I skolan har både likvärdigheten och kvaliteten blivit sämre och inom äldreomsorgen har fokus på omsorg av våra äldre förflyttats till vinstmaximering.

Det ligger i vårt socialdemokratiska DNA att jobba med dessa frågor. Vi ser helheten. Vi ser att det är tid för de gemensamma lösningarna, för en stabil offentlig sektor, men också att vi här i Halmstad med samhällets enade kraft måste ta tag i de andra utmaningar som en växande kommun för med sig.

Vi socialdemokrater är glada att vi blir fler. När vi välkomnar nya Halmstadbor får vi möjlighet att bygga nya områden och det startas nya företag vilket leder till fler jobb. Ett ökat befolkningsunderlag möjliggör dessutom en mer levande stadskärna. I många andra kommuner måste man i stället fundera över vilka verksamheter man måste stänga ner och vilka byggnader man ska riva när befolknings- och skatteunderlaget krymper.

Ett växande Halmstad har möjlighet att komplettera redan existerande bostadsområden med nya bostadsformer. För oss är det inte bara ett sätt att motverka segregation – det handlar om jämlikhet i bred bemärkelse. Man ska kunna bo kvar i sitt bostadsområde i livets alla skeenden. Man ska inte behöva flytta ifrån sitt område bara för att man separerar, får andra ekonomiska förutsättningar, eller för att man blir äldre och behöver lämna sin villa för en lägenhet.

Alliansens 16 år vid styret måste summeras som ett misslyckande. Det har byggts för få bostäder, segregationen tilltar och företagen ges inte förutsättningar att växa. Länge har företag velat bygga ut sina verksamheter – men alliansen har sagt nej på grund av bristen på mark. Detta i kombination med dåligt stöd och service har gjort att till och med företagarna är missnöjda med hur kommunen styrs. Halmstad förtjänar bättre ledarskap än så.

Vi är det största partiet i Halmstad och vi är beredda att bli ännu större. Med väljarnas tydliga stöd kan vi uträtta mycket på fyra år och påbörja resan mot ett starkare samhälle som håller ihop.

Stefan Pålsson (S)

etta på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige