Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Halmstad behöver mer digitalisering

Jonas Bergman (M) skriver om betydelsen av att Halmstads kommun hinner ifatt den digitala mognad befolkningen redan uppnått.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt 14/7. Medan Sveriges invånare och företag toppar internationella rankinglistor över digital mognad så har det offentliga Sverige hamnat på efterkälken och fortsätter tappa fart. Halmstad är tyvärr inget undantag. Vi har helt enkelt blivit omsprungna av våra invånare.

Det finns mycket i kommunens verksamhet som skulle fungera bättre, snabbare och enklare om vi redan nu hade haft digitalisering som en del av vårt kommunala DNA. Men allt för ofta stannar digitaliseringen vid att automatisera gamla manuella rutiner, när vi i stället borde använda den digitala teknikens möjligheter till att ifrågasätta om vi ens gör rätt saker.

En av de viktigaste insatserna vi kan göra för framtida generationer är därför att gynna en innovationskultur i kommunen, där det finns vilja, kunskap och redskap för att småskaligt pröva nya idéer. En kommunal organisation som alltid tänker digitalt i första hand – och där rätten att ibland misslyckas i jakten på lösningar som gynnar invånarna – är en självklar del av i en sådan innovativ kultur.

Halmstads kommun behöver också bli bättre på att tillhandahålla öppen data som alla kan ta del av på ett strukturerat sätt. Detta är en förutsättning för att sätta fart på de tusentals entreprenörer som dagligen arbetar med att koppla ihop och presentera digitala tjänster på nya sätt – tjänster som på olika sätt bidrar till att underlätta livet för Halmstadborna. Här måste näringsliv och innovatörer utmanas att vara drivande i efterfrågan av öppen data, och det måste finnas en naturlig väg in i kommunen för att föra dialog kring detta.

HKommunen har i år genom Femklöverns budget gjort ett tydligt politiskt ställningstagande om att Halmstad ska vara ledande i att använda ny teknik. Men om vi på allvar ska kunna leva upp till denna ambition och dra verklig nytta av digitaliseringen – antingen för att effektivisera eller för att erbjuda utökad service till medborgarna – så måste vi också vara beredda att satsa. För det kommer att krävas stora initiala investeringar om digitaliseringen verkligen ska kunna ta fart. Jag tror därför att vi även måste försöka hitta en ny sorts budgetmodell, där kostnader för digitaliseringen kan finansieras långsiktigt genom framtida effektiviseringar i verksamheten.

Halmstad kommer inom en generation att ha ökat antalet invånare med 50 procent. Vi bör ha som utgångspunkt att kommunens personalstyrka inte kan öka i samma omfattning. I detta snabbt växande Halmstad kommer digitali-seringen därför att spela en nyckelroll. Och ju tidigare vi vågar ta ett digitalt jättekliv in i fram-tiden, desto tidigare kan vi också börja plocka hem effekterna av det.

Jonas Bergman (M)

ledamot i kommunstyrelsens ledningsutskott, Halmstad

Debatt