Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Halmstad är i grunden en bra kommun, med outnyttjade förutsättningar att lyckas.” Bild: Lina Salomonsson
”Halmstad är i grunden en bra kommun, med outnyttjade förutsättningar att lyckas.” Bild: Lina Salomonsson

Halmstad behöver bli mer effektivt och välskött

Halmstads Lokala Parti vill verka för att de positiva effekterna av effektivisering går till bättre omsorg och skola. Det skriver Leif Liljebrunn (HLP).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Effektivitet är inte något fult. Då fokuserar man på rätt saker, når uppsatta mål och samtidigt gör man av med mindre resurser. Resurser som kan användas till bättre omsorg och skola, ökad trygghet och fler jobb.

En allt större del av befolkningen kommer vara äldre eller unga. Dessa grupper har större behov av välfärdstjänster. Samtidigt har de inte samma möjlighet att skapa skatteintäkter. Och i dag är det även ett hårt finansiellt tryck på den kommunala sektorn.

För att klara utmaningen behöver Halmstads kommun bli mer effektivt och mer välskött. Mer värde för skattepengarna är nödvändigt för att undvika onödigt höga skattehöjningar.

Därför är det viktigt att man förtydligar vad som ska uppnås i kommunen och att man tillsammans för en diskussion om vilka mål man vill uppnå och hur. Exempelvis finns det inom äldrevården en idé om att överutnyttjande av personalen skulle vara effektivt. Det är fel. Det leder snarare till fler sjukskrivningar och det driver kostnader. Risken är även att de anställda slutar och förlorad kompetens kostar pengar. Man måste välja rätt verktyg och modell för att jobba smartare med bibehållen kvalitet och god personalpolitik.

Det finns med andra ord en potential till att jobba effektivare. Insikter och inspiration finns att hämta från de föredömliga kommunerna. En lista där Halmstad ånyo lyser med sin frånvaro. Varför? Jo, de effektiva kommunerna har ofta tydliga mål, fungerade ansvarsfördelning och de håller i skattepengarna. De är bra på upphandling och de värnar konkurrens på lika villkor för både kommun och privat sektor.

Detta ställer krav på politikerna. Förändrat ledarskap, stabilitet och kontinuitet är viktigt. Man måste möta verkligheten och skapa insikter. Man kan inte bara vara en arg och besviken politiker. Man måste samarbeta, men också lägga sina ideologier lite åt sidan.

Om alla kommuner hade samma kostnadsnivå, som genomsnittet av de effektiva kommunerna i Sverige, så uppgår den totala effektiviseringspotentialen i välfärdens verksamheter till cirka 40 miljarder kronor i Sverige, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.

Halmstad är i grunden en bra kommun, med outnyttjade förutsättningar att lyckas. För Halmstads del motsvarar detta cirka 3 800 kronor per invånare och 400 miljoner totalt. Det innebär en potentiell skattesänkning. Men tyvärr Halmstad. Vi är långt därifrån.

Halmstads Lokala Parti tror inte på någon skattesänkning. Det befintliga ledarskapet har inte skapat förutsättningar för detta.

Vad säger då de andra partierna? Skall ni frångå er ideologi? Vill ni höja skatten trots att ni inte lyckats skapa en bättre omsorg, bättre skola, ökad trygghet, företagande och en lyckad integration? Eller blir det en indirekt åtgärd med olika höjda avgifter?

Halmstadborna är värda en mer effektiv och välskött kommun.

Halmstads Lokala Parti vill verka för att de positiva effekterna av effektivisering går till bättre omsorg och skola. Till en ökad trygghet och fler arbetstillfällen.

Leif Liljebrunn

Halmstads Lokala Parti