Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Självklart ska lantbrukarna inte straffas när de själva använder biodrivmedel i sina tankar. Därför vill vi i Centerpartiet inrätta en grön biopremie för att jämna ut prisskillnaden mellan HVO och diesel.” Bild: Stina Stjernkvist/TT
”Självklart ska lantbrukarna inte straffas när de själva använder biodrivmedel i sina tankar. Därför vill vi i Centerpartiet inrätta en grön biopremie för att jämna ut prisskillnaden mellan HVO och diesel.” Bild: Stina Stjernkvist/TT

Halländskt lantbruk måste få känna framtidstro

Centerpartiet arbetar kontinuerligt på att skapa bättre förutsättningar för landsbygden i allmänhet och lantbruken i synnerhet. Det skriver två halländska centerpartister.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Just nu är det tuffa tider inom det svenska lantbruket och det märks inte minst här i Halland där vi har gott om lantbruksföretagare. Höga energipriser, ökade drivmedelskostnader och höjda priser på konstgödsel har bidragit till att många just nu har det svårt ekonomiskt. Så kan vi inte ha det!

Av den anledningen har Centerpartiet lagt fram ett förslag i Sveriges riksdag om en nödmiljard till svenskt lantbruk. Övriga partier har valt att ställa sig bakom förslaget och nu har regeringen meddelat att stödet kommer läggas in i vårbudgeten. Det är ett glädjande besked för svenskt lantbruk.

Ifrån Centerpartiets sida kan vi dock konstatera att läget hade sett ljusare ut om vår budget hade gått igenom i riksdagen i höstas eftersom den här extra miljarden fanns med i vårt förslag till landsbygdspaketet. Tyvärr ville vare sig regeringen eller M-KD-SD-konstellationen göra den satsningen då, men bättre sent än aldrig.

Den här åtgärden med en nödmiljard är viktig och efterfrågad av LRF, men ännu viktigare är att ge svenskt lantbruk långsiktiga spelregler och ett stärkt självförtroende. Ifrån Centerpartiet arbetar vi kontinuerligt på att skapa bättre förutsättningar för landsbygden i allmänhet och lantbruken i synnerhet.

Svenskt lantbruk behöver ha jämlika spelregler med övriga EU, men det ska inte ske genom att vi tummar på djurskydd eller antibiotikaregler utan genom att EU anpassar sig till oss. Nyligen vann vi en stor seger när EU beslutade att förbjuda antibiotika till friska djur, något som vi arbetat för länge i Centerpartiet. Tyvärr har vi inte vunnit samma framgång kring att stoppa de långa djurtransporterna, men våra parlamentariker kämpar på.

Svenskt lantbruk är ledande i den gröna omställningen och producenter av de biodrivmedel som används för att göra fossila bränslen mer miljövänliga genom reduktionsplikten. Självklart ska lantbrukarna inte straffas när de själva använder biodrivmedel i sina tankar. Därför vill vi i Centerpartiet inrätta en grön biopremie för att jämna ut prisskillnaden mellan HVO och diesel. Vi anser även att premierna för att stimulera mer miljövänliga arbetsmaskiner bör stärkas.

Centerpartiet har även drivit fram en proposition om stärkt äganderätt i skogen eftersom vi tror på skogsägarens egen förmåga att bedöma hur den egna skogen ska skötas. Den svenska skogen är inte ett problem utan en del i lösningen av klimatutmaningen och därför ska den brukas rationellt och effektivt. Inte köpas upp av staten eller begränsas av ytterligare regleringar ifrån Skogsstyrelsen.

Vidare vill vi i Centerpartiet se större satsningar på bredbandsutbyggnad i hela landet och större satsningar på enskilda vägar. Vi vill även se mer satsningar på svenskt lantbruk via landsbygdsprogrammet, som kan bidra till att stötta upp viktiga investeringar i stallbyggnader, jordbrukets automatisering och digitalisering, klimatanpassningsåtgärder och fler etableringsstöd till unga lantbrukare.

I Halland har vi många företag inom den gröna sektorn och en omfattande produktion av djur och spannmål. Våra lantbruksföretag bidrar både till livsmedelsförsörjningen och till den gröna omställningen. I Centerpartiet tror vi på den kraft som finns på den halländska landsbygden och vi vill bidra till att skapa framtidstro hos våra lantbruksföretagare.

Christofer Bergenblock (C)

riksdagskandidat, Halland

Helene Andersson (C)

regionråd, Halland