Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Halländska utmaningar för konsten

Konstnärernas Riksorganisation, KRO, har genomfört granskningen Årets konstkommuner 2017 och har en del förslag.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt HP 20/9. Många hallänningar har möjlighet att ta del av professionell konst i sin hemkommun men det finns ännu betydande konstpolitiska utmaningar att hantera i regionen.

Över hälften av landets kommuner (54 procent) svarar ”ja” eller ”delvis” på frågan om de tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar, en regel som ger nya konstverk när det byggs fastigheter och infrastruktur i offentliga miljöer. Av svarande kommuner i Halland är det Kungsbacka, Falkenberg och Laholm, visar den rikstäckande kommunenkät som ligger till grund för Årets konstkommuner 2017.

Oavsett i vilken kommun vi bor bör vi som invånare få likvärdig tillgång till konst i våra livsmiljöer. När det nu ska byggas ett stort antal nya bostäder i Halland bör fler kommuner inspireras av exempelvis Göteborg som investerar minst en procent vid ny-, om- och tillbyggnationer i offentlig konst och skriver in enprocentsregeln i markanvisningar så att ansvaret för konstnärligt gestaltade livsmiljöer delas mellan privata exploatörer och allmännyttiga bolag. På så sätt får kommunen en mekanism som år för år säkerställer att våra offentliga rum berikas med existentiella och konstnärliga kvaliteter.

Grundlagen (Regeringsformen § 2) slår fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Trots det har enbart två av tio av landets kommuner en utarbetad strategi för att skapa en samhällsutveckling som genomsyras av kultur. Bara en tredjedel av landets kommuner svarar entydigt att de använder sig av MU-avtalet, det ramavtal som ska garantera konstnärerna skäliga villkor vid utställningar. Av svarande kommuner i Halland är det Kungsbacka, Halmstad, Falkenberg och Laholm, men även där kvarstår utmaningar för att professionella konstnärer ska få skäligt betalt för sin arbetstid. Och endast 15 procent av landets kommuner svarar ”ja” på frågan om de har en policy för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet.

Granskningen synliggör utmaningar men också stora utvecklingsmöjligheter. För att underlätta har Konstnärernas Riksorganisation samlat goda exempel från hela landet och tagit fram tips och checklistor i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik”. Vi föreslår att kulturförvaltningarna i länet tar avstamp i den för att utveckla arbetet med bild- och formkonsten och att politiker använder den inför budgeten och valet 2018. På så sätt kan kommunerna i Halland bli ännu intressantare att både bo och verka i, och besöka.

Agneta Göthesson,

konstnär och talesperson för KRO i Halland

Åsa Berndtsson,

konsthantverkare och talesperson för KRO i Halland

Katarina Jönsson Norling,

riksordförande för KRO

Sanna Svedestedt Carboo,

vice riksordförande för KRO

Debatt