Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Det är dags att summera de satsningar som fanns med i vår socialdemokratiska budget för år 2021 och se vad som står för dörren under 2022.” Bild: Jari Välitalo
”Det är dags att summera de satsningar som fanns med i vår socialdemokratiska budget för år 2021 och se vad som står för dörren under 2022.” Bild: Jari Välitalo

Höjda välfärdsambitioner går före besparingar

När vi står på tröskeln till år 2022 finns anledning till oro. Det moderatledda minoritetsstyret ger med ena handen, men tar dessvärre tillbaks med andra handen. Det skriver kommunrådet Krissi Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Året går mot sitt slut. Det är dags att summera de satsningar som fanns med i vår socialdemokratiska budget för år 2021 och se vad som står för dörren under 2022.

Grunden för det starka samhället läggs i skolan. Vi kan inte bara se på när den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga och när skolresultaten fortsätter att kraftigt variera mellan skolor. Därför innehöll vår budget en stor riktad satsning på elevhälsan för ökad tillgänglighet och fler vuxna i kommunens skolor.

Det vi investerar i våra barn och unga i dag har vi igen imorgon i minskade samhällsekonomiska kostnader. Därför lade vi också resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser, för att ge förbättrat stöd till familjer och barn/unga som kan förhindra skolfrånvaro, missbruk och rekrytering till gängkriminalitet.

Alla som kan jobba ska jobba. Arbete är nyckeln till såväl egenförsörjning som inkludering i samhället. För att fler ska komma i arbete riktades ett tillskott till utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen för ökade utbildningsmöjligheter och förbättrad matchning.

Vi förstärkte stödet till Nattcaféet för att verksamheten bättre ska kunna möta människors behov av hjälp och stöd. Under pandemin har det nog inte undgått någon att mäns våld mot kvinnor har ökat betydligt. Extra medel riktades därför till en förbättrad samordning av kommunens arbete med att förhindra och motverka våld i nära relationer.

Med vår budget möjliggjordes också en fortsatt närvaro av trygghetssamordnare på såväl Vallås som på Andersberg. Vi socialdemokrater avsatte också medel för att personalen i äldreomsorgen ska ges mer hållbara scheman.

Stora förflyttningar görs inte i en budget. Därför är det viktigt att de insatser som startat under 2021 får möjlighet att fortsätta. Hade Halmstad haft ett socialdemokratiskt styre hade det inte varit ett problem. För i det förslag för år 2022 som vi lade fram till kommunfullmäktige i somras fanns en tydlig prioritet – nämligen välfärden.

Med de historiska belopp som tillförts kommunen under pandemin var och är fortfarande vår ingång att de också ska komma kommuninvånare, brukare och personal till del. Hade vårt förslag klubbats igenom i somras, skulle besparingarna i verksamheterna kraftigt minska. Samtidigt hade personalens förutsättningar kunnat förbättras och sjuktalen kunnat minska. Nu blir det dock en borgerlig budget nästa år.

När vi nu står på tröskeln till år 2022 finns därför anledning till oro. Det moderatledda minoritetsstyret ger med ena handen, men tar dessvärre tillbaks med andra handen. De satsningar man fint pratar om, äts till stor del upp av besparingskrav på verksamheterna. Det är en felprioritering. För när pandemiläget nu åter försämras behöver samhället stå starkt.

Som socialdemokrat prioriterar jag höjda välfärdsambitioner, ökad trygghet för våra äldre och framtidstro för våra unga, före besparingar.

Krissi Johansson (S)

kommunråd