Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Här är skolans viktigaste framtidsfrågor

Stärk det statliga ansvaret för likvärdigheten och inför ett tydligare mandat på lokal nivå. Det är ett par av de viktigaste frågorna för skolan, enligt två företrädare för Sveriges skolledarförbund.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt 3/9. Klimatfrågorna står i fokus inför valet den 9 september. Det är inte särskilt konstigt med tanke på sommarens svåra torka och de utbredda skogsbränderna.

Men vi får inte glömma bort att valet också handlar om en annan viktig framtidsfråga: den utbildning och arbetsmiljö våra barn erbjuds i förskolor och skolor här i Halmstad.

Vi skolledare vet vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras inom förskola och skola. Tillsammans har vi formulerat de viktigaste frågorna för politiker att ta tag i. Vårt val handlar om lön, miljö, ansvar och tillit. Förutsättningar för en bra utbildning och en god arbetsmiljö i våra verksamheter.

• De bästa ska vilja bli skolledare.

Högre lön för lärarna är nödvändigt, men samtidigt måste det vara attraktivt att bli skolledare. Det skiljer avsevärt i ansvar mellan en lärares och en skolledares uppdrag. Detta måste avspeglas i chefernas löner. En chef ska ha 25 procent högre lön än underställd personal. Därför behövs en statlig lönesatsning på skolledarna.

• Tydligare mandat på lokal nivå.

Skolledarna har ansvaret för att skollag och läroplaner följs och att eleverna får det stöd de behöver. Vi måste känna att vi har våra politikers förtroende och stöd att bygga den organisation som gynnar elevernas lärande bäst.

• Stärk det statliga ansvaret för likvärdigheten.

Det är dags för staten att ta ökat ansvar för finansieringen av skolan. Elevers livschanser får inte vara beroende av kommuners eller skolors olika ekonomiska förutsättningar. Det ska inte spela roll var man bor, alla elever ska få möta skickliga och behöriga lärare och en lugn och trygg skolmiljö.

• Nya personalkategorier i skolan.

Skolans organisation måste möta elevernas behov. Lärarassistenter, socialpedagoger och andra yrkesgrupper behövs i skolan för att avlasta lärarna.

• Utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringen öppnar för nya arbetssätt som, rätt använda, kan göra det lättare att anpassa undervisningen till elevers skilda behov och förenkla administrationen för lärare och skolledare. Staten bör tillföra resurser för att säkra att alla skolor kan följa med på tåget.

• Ett professionsprogram för skolledare.

Vi som jobbar i skolan måste garanteras möjligheter att vässa vår kompetens genom hela yrkeslivet. Det är viktigt för kvaliteten och lockar även fler att välja att arbeta i skolan. Skolkommissionens förslag om professionsprogram för skolledare ger en bättre förskola och skola även här i Halmstad.

Vi skolledare hoppas på brett politiskt gehör för våra krav. Det är våra barn och ungdomar värda.

Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund

Anders Carlsson-Lennström, ordförande Halmstad lokalavdelning Sveriges skolledarförbund