Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
"Jag vill se en kommun och ett lokalt näringsliv som tar armkrok i arbetet att kraftigt minska transportsektorns påverkan på utsläpp." Bild: Roger Larsson

Genom modiga beslut gör politiken vägval

För mig som centerpartist är frågan om lokal klimatpolitik central och starkt kopplad till mod, långsiktighet och helhetssyn. Det skriver Jenny Axelsson som på tisdagen den 17 mars deltar i det första av fyra klimatsamtal på Stadsbiblioteket i Halmstad, där alla partier i kommunfullmäktige har bjudits in att delta. Klockan 18 börjar samtalet som också webbsänds via bibliotekets Facebook-sida.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Som politiker är man med och bär ansvar för redan fattade beslut, de beslut man själv är med och tar men inte minst förutsättningarna i praktiken för kommande politiker att leda och utveckla en kommun som mår bra.

Den fråga jag personligen tror kommer påverka mest under mycket lång tid är hur vi vågar ta oss an de lokala utmaningarna kring klimat och miljö. För mig som centerpartist är frågan om lokal klimatpolitik central och starkt kopplad till mod, långsiktighet och helhetssyn.

Centerpartiets ställningstaganden grundas i perspektiv där de stora frågorna om bostäder, transporter, arbetsplatser, konsumtion, skola och omsorg alla hänger ihop.

Halmstad är en kommun som vuxit så starkt att planeringskostymen just nu är för liten. För att ta steg åt rätt håll i stället för klavertramp behöver vi veta mer innan vi sätter ned foten i de stora avvägandena:

Hur och var måste vi tänka kring klimatanpassning? Hur viktigt är plats för bostäder och industri jämfört med tillgång till åkermark? Hur säkrar vi tillgången till dricksvatten av god kvalitet? Hur styr vi transporter och resor till färdsätt och drivmedel som är klimatsmarta? Vilken är vår faktiska beredvillighet, som individer och som kommun, att ändra beteenden och göra nya ställningstaganden, för klimatets skull?

För mig är svaret givet i ett antal frågor. Som politiker vill jag ta beslut som känns rätt i magen, och som ger invånare möjlighet i vardagen till rätt påverkan på miljö och klimat. Jag vill se en kommun som pekar ut rätt platser för bostäder och företagsmark i de växande orterna och staden, där risken för behov av klimatanpassningar i framtiden är så låg som möjlig.

Jag vill se en kommun som växer, men inte på bekostnad av ianspråktagande av den åkermark vi aldrig mer kan använda när den är bebyggd, där vi skulle tappa i självförsörjningsgrad och förutsättningar för de många arbetstillfällena inom livsmedelsproduktion.

Jag vill se en kommun och ett lokalt näringsliv som tar armkrok i arbetet att kraftigt minska transportsektorns påverkan på utsläpp.

Under 2020 arbetas en rad viktiga kunskapsunderlag och förslag till reviderad översiktsplan fram.

Jag vill uppmana alla att engagera sig i vår planering inför Halmstad 2050. Det är genom de modiga, långsiktiga och strategiska besluten som politiken gör vägval och därigenom möjliggör praktiska handlingar där människor och verksamheter kan göra skillnad och ett klimatsmart förhållningssätt blir självklart.

Jenny Axelsson

Centerpartiet