Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Framtid Hylte har ansvar för skolekonomin

Barn- och ungdomsnämnden har blivit alltmer marginaliserad av den politiska ledningen i Hylte kommun, vilket vi ser som ett allvarligt demokratiskt problem. Det skriver tre ledande oppositionspolitiker i Hylte.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Replik

Svar till Ronny Löfquist (S) och Maria Hedin (S), 12/12-18.

HP Debatt 8/1. Framtid Hylte välkomnar oppositionens intresse för kommunens ekonomi på annat sätt än i debattartiklar, skriver Ronny Löfqvist och Maria Hedin. Det ser vi som positivt! Med tanke på den tystnad som var under hela våren och med tanke på att samtliga förslag vi lagt inom barn- och ungdomsnämndens område har röstats ner under året blir intresset för att skriva större.

Centerpartiet har lagt fram en rad förslag i barn- och ungdomsnämnden. Majoriteten har valt att inte bifalla tilläggsanslag för underskott kring placerade barn. De har valt att inte lyfta det ärende C väckt om rektorernas och förskolechefernas situation. I stället har de valt att lägga pengar på att anlita konsulter som ska prata med rektorerna, konsulter som i sin tur ska berätta för politiken hur rektorernas bild av ekonomin ser ut. Är det detta ni menar när ni skriver att anpassningar ska göras med klokskap och delaktighet?

Samtidigt hävdar Ronny Löfqvist och Maria Hedin att C försökt lägga sparbeting på skolan med 4,3 miljoner. Det finns en riktlinje för att justera elevpengen efter elevantal som vi anser ska följas. Ska vi få ordning på ekonomin måste vi kunna se vilka verksamheter som har överskott respektive underskott, vilka pengar som går vart och sluta flytta runt pengar i obegripliga mönster.

Ronny Löfqvist upprepar med monoton envishet att alltsammans hänger på om C och M var närvarande på ett visst möte i september 2018, tio månader efter att majoriteten såg avvikelsen komma. Det är alltid olyckligt att inte kunna närvara på ett möte, om än bara ett samrådsmöte där det inte fattades några beslut.

Som deltids- och fritidspolitiker är det ibland svårt att påverka andra uppdrag, jobb och sjukhusvistelse. Sanningen är att det är Framtid Hylte som bär ansvar för den uppkomna situationen; majoriteten har visat tydligt att den vill styra ensam och här är resultatet. Vi kan berätta att problemen är betydligt större än att ett möte gör någon skillnad.

Verksamheternas chefer har lagt förslag på besparingar på hyror, personalresurser och busskort. Att majoriteten om och om igen väljer att skjuta på åtgärderna ser vi som mycket anmärkningsvärt då underskottet fortsätter att accelerera.

Barn- och ungdomsnämnden har ansvaret för barn och unga. Nämnden har blivit alltmer marginaliserad av den politiska ledningen i Hylte kommun, vilket vi ser som ett allvarligt demokratiskt problem. I stället för öppna diskussioner i nämnden har informella diskussioner förts mellan topparna inom socialdemokratin i Hylte. Kontakter och samtal är ett måste, men det blir fel när dessa informella möten ersätter Bun som den plats där skolan, förskolan och individ- och familjeomsorgens verksamheter diskuteras i Hylte kommun.

Malin Svan (C)

2:e vice ordförande barn- och ungdomsnämnden

Anna Roos (C)

oppositionsråd

Bo-Gunnar Åkesson (M)

ledamot i kommunstyrelsen