Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

”Det behövs ett väl fungerande elsystem om vi ska klara av klimatomställningen och fasa ut fossila bränslen.” Bild: Johan Nilsson / TT

Främja företagens investeringar

Vi behöver genomföra åtgärder som möjliggör en återhämtning, men också ta itu med strukturella ekonomiska problem som fanns redan före pandemin. Det skriver två företrädare för Svenskt Näringsliv.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Företagen i Halland har sedan coronakrisens start kraftigt tvingats dra ner på sina investeringar. Samtidigt har Svenskt Näringsliv, sedan i mars, presenterat en rad förslag för att skydda i grunden livskraftiga företag och jobb från att slås ut under pandemin. Att regering och riksdag genomfört många av dem har också gjort att covid-19 inte slagit ännu hårdare mot ekonomin.

Krisen är dock långt ifrån över. För åtskilliga är läget fortfarande nattsvart och för att de ska överleva krävs fortsatta krisåtgärder.

Samtidigt måste vi få fart på både länet och Sverige som helhet igen. Vi behöver genomföra åtgärder som möjliggör en återhämtning, men också ta itu med strukturella ekonomiska problem som fanns redan före pandemin. Därför presenterar Svenskt Näringsliv nu ett brett åtgärdspaket för att stärka investeringarna.

Svenskt Näringslivs företagarpanel för Halland visar att näringslivets investeringar har fallit snabbare än under finanskrisen 2008 och 2009. Det gäller alla branscher, och prognosen för det kommande halvåret visar att 8 av 10 halländska företag tror att investeringarna kommer att ligga kvar på samma nivå som i dag eller minska ytterligare.

Om investeringarna inte höjs riskerar vi vår långsiktiga välståndsutveckling, men också att tappa fart i digitaliseringen, klimatomställningen och utvecklingen av företag i hela Sverige. Den svaga konjunkturen, osäkerhet om framtiden, men också skatter och en kostsam regelbörda, håller tillbaka investeringar.

Det måste bli mer attraktivt att bygga för framtiden. Vi riskerar annars att skapa en negativ spiral där otillräckliga investeringar hämmar produktivitetsutvecklingen, vilket får återverkningar på jobb, löner och vinster på både kort och lång sikt.

För att bryta utvecklingen föreslår vi:

• Stärk Sverige som kunskapsnation. De samlade investeringarna i forskning och utveckling bör öka med 1 procent av BNP till 2030. Av ökningen bör staten stå för 25 procent och näringslivet för 75 procent.

• Underlätta klimatomställningen. Det behövs ett väl fungerande elsystem om vi ska klara av klimatomställningen och fasa ut fossila bränslen. Det är också avgörande för företagens investeringsvilja. Men det svenska elsystemet befinner sig i kris.

• Frigör potentialen i digitalisering och AI. Digitaliseringen påskyndas av krisen och näringslivet är drivande i utvecklingen, men lagar och regler måste uppdateras för att frigöra den fulla potentialen.

• Minska regelbördan och underlätta tillståndsprocesser. Investeringar och etableringar motverkas av ökande regelbörda och krångel.

• Sänk bolagsskatten. Bolagsskatten påverkar direkt mängden investeringar som genomförs. Den bör i ett första steg sänkas till 18 procent.

Våra förslag kan i stora delar genomföras omgående. De skulle öka framtidsinvesteringarna i näringslivet, förbättra konkurrenskraften och långsiktigt leda till bättre reallöner och ekonomisk tillväxt.

Kristian Ryberg

regionchef Svenskt Näringsliv Halland

Jan-Olof Jacke

vd Svenskt Näringsliv