Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Nu har några år gått och egentligen har inget hänt. De storstilade planerna om kulturhus har inte realiserats.”  Bild: Isabel Bark
”Nu har några år gått och egentligen har inget hänt. De storstilade planerna om kulturhus har inte realiserats.” Bild: Isabel Bark

Forum kan bli ett sänke för Hyltes ekonomi

Förvärvet att Forum är typiskt för hur majoriteten i Hylte under ledning av Socialdemokraterna driver politiken. Ingen eftertanke. Ingen strategi. Det skriver moderaten Bo Gunnar Åkesson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Nära centrum i Hyltebruk ligger Forum. Byggnaden uppfördes 1958–1959 som Folkets hus. Byggnaden har använts som festlokal, en del är biograf och en annan del restaurang, de flesta rummen ingick i en hotelldel, således ett varierat användningsområde. Huset såldes till bostadsbolaget Bofast som kring 2017/2018 ville avyttra huset.

Hylte kommun köpte det för åtta miljoner kronor och det var ett verk av majoriteten Framtid Hylte med Socialdemokraterna, Vänstern, Liberalerna och Kommunens väl. Det var också kommunrådet Ronny Löfqvist som drev på köpet personligen.

Oppositionen efterlyste någon form av tanke hur huset skulle användas och då svarades från Framtid Hylte att fler arbetsrum för kommunens svällande skara av tjänstemän behövdes samt att det skulle bli ett ”kulturhus”. Hur detta skulle utformas gavs inget besked och eftersom kommunen redan har hus som i vissa fall är rena rivningsobjekt (Gamla Realskolan) ansåg oppositionen att köpet var förhastat och onödigt och gjorde allt för att stoppa det, men det genomtrumfades av Framtid Hylte.

Nu har några år gått och egentligen har inget hänt. De storstilade planerna om kulturhus har inte realiserats. Bion är i gång men som alla biografer möter man sviktande publikunderlag och restaurangen kämpar med en hård konkurrens från andra matställen i Hylte. Alltså som förut innan kommunen tog över. Och inte har det blivit bättre av pandemin. Däremot har en del tjänstemän fått nya arbetsplatser i gamla hotelldelen. Det är den största förändringen.

I samband med kommunens köp upprättades en del dokument bland annat ett värderingsinstrument och en miljöinventering – mer om det längre ner. Men ingen genomgång av byggnadens skick gjordes. I alla fall finns inget dokument i kommunens arkiv som belyser detta. Däremot finns en miljöinventering som inte precis lyfts fram av majoriteten förrän den uppmärksammades av HP.

Det är en ganska skrämmande läsning – man konstaterar att det finns mycket asbest i byggnaden, likaså blåbetong och PVC. Det innebär att om man vill bygga om eller även göra mindre justeringar måste materialet hanteras som miljöfarligt byggavfall vilket fördyrar byggnationerna avsevärt. Så skattebetalarna äger ett hus man knappast kan göra något av, framför allt inget ”kulturhus”. Jag tror att man drog till med det bara för att lura naiva politiker och det lyckades ju.

Finns det några risker för de som arbetar i Forum nu? Hoppas inte det men eftersom man inte gjort en ordentlig undersökning av huset vet man inte om där finns radon från blåbetongen eller asbest i ventilationsluften (materialet misstänks finnas i ventilationsgångarna).

Att göra en fastighetsbesiktning anser jag är nödvändig likaså att mäta radonhalten och eventuell förekomst av asbest för att garantera människors hälsa är en självklarhet.

Förvärvet att Forum är typiskt för hur majoriteten i Hylte under ledning av Socialdemokraterna driver politiken. Ingen eftertanke. Ingen strategi. Stress och paniklösningar. Och kommunrådet som allting skall bestyra. Det är ingen framkomlig väg och Forum riskerar därför att bli ett sänke för kommunens ekonomi

Bo Gunnar Åkesson

gruppledare för Moderaterna