Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
"Det strategiska läget längs västkusten, tillgången på en hamn samt en flygplats gör att Halmstad numera är en av rikets förstärkningsplatser för såväl sjö- som luftfart vid särskilda händelser, kris eller krig." Bild: Försvarsmakten

Flygplatsen har en viktig roll i samhället

Halmstad flygplats behövs för både det civila och militära samhället samt i totalförsvaret. Det skriver Hans Anderson, tidigare pilot och försvarsdirektör emeritus.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Halmstad är en av de få kommuner i landet som har kvar sin status som garnisonsstad. Försvarsmakten har satsat och fortsätter att satsa på etableringen i Halmstad. Ett mycket tungt vägande skäl till detta är att här finns en inom garnisonen belägen flygplats.

I dag finns på före detta flottiljområdet militärhögskola (MHS), Försvarsmaktens Tekniska skola (FMTS) och på före detta I 16, Sveriges enda luftvärnsregemente (Lv 6). Verksamheten vid dessa skolor och förband genererar cirka 1 150 arbetstillfällen. Till detta kommer drygt 400 värnpliktiga.

Samarbetet mellan Försvarsmakten och Högskolan i Halmstad vid bland annat utbildning av nya specialistofficerare är ett skolexempel på effektivt utnyttjande av ortens resurser.

Verksamheten inom FMTS omfattar på årsbasis drygt 5 500 elever fördelade på mer än 800 kurser.

Vid FMTS sker bland annat all flygteknisk utbildning på Jas 39 Gripen, även den som genereras vid export. Denna utbildning sker på flygplan som flygs hit från flottiljerna. Därför är närheten till banor, hangarplattor och lektions-utrymmen i särskilda hangarer ett krav.

Lv 6 skall, som rikets enda luftvärnsregemente, snabbt kunna förflytta såväl materiel som personal till andra delar av landet. Givetvis sker sådana transporter till stor del med transportflygplan. Närheten till flygplats är då ett måste.

Målflygplan behövs vid viss utbildning inom Lv 6. Dessa kan då baseras på flygplatsen, för att slippa långa transportflygningar.

Ur totalförsvarssynpunkt har Halmstad fått en framskjuten uppgift. Det strategiska läget längs västkusten, tillgången på en hamn samt en flygplats gör att Halmstad numera är en av rikets förstärkningsplatser för såväl sjö- som luftfart vid särskilda händelser, kris eller krig. Här ska man via sjön och luften kunna ta emot och vidaresända de förstärkningar som samhället då kan behöva.

Flygplatsen har en banlängd, inflygningshjälpmedel, markservice med mera som tillgodoser alla nu kända behov. Därför samutnyttjas den för såväl civil – som militär flygtrafik. Förutom den för tillfället pausade linje- och charterflygtrafiken, förekommer där ambulans-, mål-, brand-, polis-, kustbevaknings-, affärs- samt annan frakt- och transportflygtrafik.

Halmstad flygplats behövs för både det civila och militära samhället samt i totalförsvaret.

Dock bör den militära verksamheten och den nya statliga förstärkningsuppgiften innebära ett avsevärt större driftbidrag till flygplatsbolaget än vad nu är fallet.

Hans Anderson

före detta pilot,

försvarsdirektör emeritus