Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Coronapandemin har drabbat de regionala flygplatserna hårt. Halmstads flygplats har förlorat all kommersiell trafik." Bild: Roger Larsson

Flygplatsen är viktig på kort och lång sikt

Staten måste ta ett större ansvar för flyginfrastrukturen som är så viktig både för regioner och riket. Det skriver tre sverigedemokrater som tar upp situationen för Halmstads flygplats.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

De regionala flygplatserna är mycket viktiga nav för näringslivet utanför storstäderna. De kan fungera som tillväxtmotorer och det är viktigare för de flesta regioner att man ser till att flyginfrastrukturen fungerar än att förverkliga höghastighetsjärnvägsprojektet.

Det är och förblir ett storstadsprojekt, som genom sin rumsliga begränsning cementerar olika regioners roller och historiska flyttströmmar av människor och företag. Halmstads flygplats är dessutom en förutsättning för att försvaret ska kunna vara lokaliserat här. Det betyder cirka 1 500 sysselsatta, vilket i sin tur indirekt innebär arbete för många fler i samhället.

Coronapandemin har drabbat de regionala flygplatserna hårt. Halmstads flygplats har förlorat all kommersiell trafik. Endast 25 procent av personalen är kvar. Tack och lov har personalen kunnat lånas ut till kommunens andra arbetsplatser. Samhällskritisk trafik fortsätter, men ersättningarna för den kan inte täcka de höga fasta kostnaderna, vilket leder till underskott.

Den nuvarande situationen kan för andra flygplatser betyda att de måste lägga ned. För Halmstads flygplats är läget inte lika svårt, men underskott ackumuleras som gör investeringar och underhåll svårare.

Det finns också stor risk för förlust av viktig kompetens om läget inte förbättras. De flygplatser som fungerar bäst är de som kan förbereda sig för framtiden.

Det är heller inte rätt att kommunen ska behöva täcka upp mer av underskotten för en infrastruktur som är viktig för riket. Kommunerna betalar redan innan pandemin för det underskott som uppstår när otillräcklig statlig finansiering finns och intäkterna inte fördelas jämnt mellan flygplatser.

Dessutom vet vi ju alla att staten har minskat det ekonomiska manöverutrymmet för kommunerna genom bosättningslagen.

Vi menar allvar med att alla regioner ska kunna utvecklas. Staten måste ta ett större ansvar för flyginfrastrukturen som är så viktig både för regioner och riket. Vi har lagt ett utskottsinitiativ i riksdagen om statligt driftstöd till icke-statliga flygplatser för den svåra tid vi nu är i. I vårbudgetmotionen tillskjuter vi också nödvändiga medel för att säkerställa fortsatt drift av regionala flygplatser.

Genom att hjälpa flygplatserna under denna svåra tid säkerställer vi viktiga samhällsfunktioner som ambulansflyg, brandflyg och även flygplatskompetensen som behövs när krisen är över.

Staffan Eklöf (SD)

riksdagsledamot

Eric Westroth (SD)

riksdagsledamot

Fabio Ishaq (SD)

gruppledare Halmstads kommunfullmäktige