Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fler trähus minskar inte klimatutsläpp

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, reagerar på Vänsterpartiets motion till kommunfullmäktige i Halmstad om en träbyggnadsstrategi.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt HP 9/5. Halmstads kommun står inför stora utmaningar då det gäller efterfrågan på bostäder. Merparten av flerbostadshusen i Halmstad är byggda i betong eller betongstomme. Betong brinner inte, möglar inte och kan återvinnas till hundra procent och har också en mycket god förmåga att ta upp koldioxid.

Under våren har Vänsterpartiet i Halmstad lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att man bör ta fram en speciell träbyggnadsstrategi som innebär att kommunen ska prioritera trä som byggmaterial. I motionen hävdar man att genom att anta en träbyggnadsstrategi så kommer det att innebära minskade koldioxidutsläpp i och med ett minskat byggande med betong.

Ett av de vanligaste argumenten för användningen av trä som byggmaterial är att man hänvisar till stora mängder koldioxidutsläpp i samband med produktionen av cement.

Betong- och cementindustrin lägger idag ett stort fokus på att minska miljöpåverkan och koldioxid-utsläppen. Utsläppen från cement- och betongtillverkningen har de 20 senaste åren minskat med mer än 20 procent. Under kommande åren räknar vi med att dessa utsläpp kommer att minska ytterligare och målsättningen är att nå en nollvision.

Dock är koldioxidutsläppen inte den enda miljöfaktorn som ska beaktas då man pratar om att bygga långsiktigt och hållbart.

Att bygga hållbart och långsiktigt handlar också om att anpassa byggnaderna för framtidens klimat. Därför blir det extra viktigt att använda robusta material och byggmetoder som ger täta och fukttåliga hus som behåller dessa egenskaper över lång tid.

Det är bra att energianvändningen i nybyggda hus sänkts kraftigt men det har fortfarande stor betydelse hur till exempel lufttätheten i en byggnad håller över tiden, det påverkar både energianvändningen och klimatpåverkan.

Eftersom betong är ett tungt material finns stora möjligheter till energieffektivisering och låg energiförbrukning under en byggnads driftsfas och livsperiod. Betong ger stora möjligheter att också bygga kostnadseffektivt.

Om det vore så enkelt som att lösningen på ett mer hållbart och effektivt byggande är att bara bygga med ett visst byggmaterial. Men så enkelt är det inte. Varje projekt har sina krav och förutsättningar och det handlar om rätt material på rätt plats utifrån det specifika projektet ur ett livscykelperspektiv baserat på korrekt och vetenskaplig fakta.

Jag välkomnar en fortsatt diskussion kring ett framtida hållbart och klimatsmart byggande i Halmstads kommun. Dock är det viktigt att de argument som förs fram i debatten har vetenskaplig grund och stämmer överens med verkligheten.

Jag är övertygad om att företrädarna i kommunen är medvetna om behovet av att bygga nya bostäder. För att detta ska vara möjligt så måste dock varje kommun skapa bästa möjliga förutsättningar för byggande av hållbara bostäder. Detta gör man inte genom att prioritera ett visst byggmaterial och besluta om en träbyggnadsstrategi.

Malin Löfsjögård,

vd Svensk Betong

Debatt