Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fem höga kommunchefer: ”Bra med granskning men vi känner inte igen oss”

Fyra förvaltningschefer i Halmstads kommun, Pauline Broholm Lindberg, Hans Ekberg, Marie Leandersson, Carl Westman samt samhällsbyggnadsdirektören Lisa Almer Rönnberg, har författat ett gruppmejl till 43 medarbetare på Hallandsposten. Detta med anledning av HP:s pågående granskning av den högsta koncernledningen och kommundirektören. HP:s chefredaktör Viveka Hedbjörk svarar.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Till dig som är medarbetare på Hallandsposten

I en dryg månad, och i mer än 20 artiklar, har Hallandsposten rapporterat om Halmstads kommun med olika vinklar kopplat till den högsta koncernledningen och kommundirektören. Vi tycker det är bra och viktigt med granskning, men vi känner inte igen oss i bilden som målas upp av vår chef och hur han verkar i sin yrkesroll.

Vi ställde därför upp på en intervju för att bredda bilden. Igår fick vi besked, via mail, att cheferna på Hallandsposten är överens om att det inte blir någon artikel eftersom vi inte har någon kritik mot Hallandsposten.

Detta tycker vi är mycket märkligt!

Vi ifrågasätter inte er granskning, det är ni som avgör vad som är relevant att rapportera om, men vi ifrågasätter att det bara tycks vara röster som går i linje med ert resonemang som får höras.

Att fem förvaltningschefer/direktör från kommunledningsförvaltningen som intervjuas, efter en månad av ganska ensidig rapportering, inte är värd en artikel tycker vi är högst anmärkningsvärt. Först uppmuntrades vi att ställa upp på en intervju efter att vi beskrivit svårigheterna med att skriva en debattartikel. Nu vill HP:s chefer att vi ska skriva en debattartikel för att vi inte är tillräckligt kritiska mot HP.

Vi försöker visa respekt mot ert viktiga uppdrag att granska makten, en så grundläggande förutsättning för vår demokrati, och ni svarar oss med att inte vilja belysa fler sidor än er egen tes.

I chefredaktörens brev till era prenumeranter står att läsa ”Med ett år kvar till valet känns det angeläget att ge er läsare möjlighet att få insyn i hur makt utövas i vår kommun, och hur de ansvariga ser på det uppdrag som tilldelats dem. Det finns många frågor kvar att ställa och många svar att utkräva”. I samma text skriver chefredaktören att ni, när ni granskar, får svar som ”väcker nya frågor om ansvar och trovärdighet”.

Utifrån innehållet i era artiklar får vi dagligen svara på frågor från invånare och medarbetare i vår kommun som undrar vad vi håller på med. När vi ställer upp på en intervju för att svara på kommuninvånarnas frågor och på hur vi och vår chef utövar makt (leder och styr), och hur vi ser på de uppdrag som tilldelats oss av politiken så väljer ni att inte publicera. Vad hände med vårt gemensamma ansvar för demokratin?

Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef barn och ungdom

Hans Ekberg, förvaltningschef räddningstjänsten

Marie Leandersson, förvaltningschef teknik och fastighet

Carl Westman, förvaltningschef service

Lisa Almer Rönnberg, samhällsbyggnadsdirektör

Svar direkt från HP:s chefredaktör

Det är fria mediers främsta uppgift att undersöka hur den makt som tilldelats politiker i öppna val hanteras och hur de skattemedel som finansierar det offentliga används. Självklart är det viktigt att i en sådan granskning låta de olika sidorna komma till tals, men någon exakt jämvikt styr inte, utan det är nyhetsvärdet som avgör vad som ska publiceras. I sammanhanget bör nämnas att kommunen själv har en stab av skattefinansierade kommunikatörer som har till uppgift att sprida information om allt det goda kommunen gör.

I den journalistiska vardagen genomför vi återkommande intervjuer som inte alltid resulterar i en artikel. Så blev det i det här fallet. Det är svårt att hitta en för läsarna intressant vinkel i att fem höga chefer gillar sin chef. Vi skriver inte heller om alla tåg som går i tid eller om alla lyckade operationer på sjukhuset.

I stället för en nyhetsartikel har HP erbjudit cheferna möjlighet att få publicera en debattartikel – de valde då att skicka ovanstående gruppmejl till 43 anställda på Hallandsposten.

Viveka Hedbjörk, chefredaktör