Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
"Det gångna årets borgerliga styre kan summeras som ett år av besparingar." Bild: Roger Larsson

Felaktiga prioriteringar i Halmstad

Det är viktigt att lyfta blicken bortom nästa ekonomiska bokslut. I det borgerliga styret saknas tyvärr den förmågan. Det skriver kommunrådet Krissi Johansson (S) med anledning av Halmstads kommunfullmäktige i dag ska behandla ett delårsbokslut.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Den 31 oktober lade kommunfullmäktige ytterligare en delårsrapport med periodbokslut till handlingarna. 70 procent av kommunfullmäktiges beslutade mål uppfylls bara delvis eller inte alls.

Halmstad kommuns haltande förtroendekapital hos omgivande aktörer har gjort sig påmint i olika sammanhang. För att forma dagens och framtidens Halmstad krävs att vi går i takt tillsammans med näringslivet och de idéburna organisationerna. Så uppfattas det inte i dag.

Företagen är inte lika nöjda med kommunens myndighetsutövning som tidigare. Dialogen och samverkan med de idéburna organisationerna har också mer att önska. Målet om att ”I Halmstad ska alla känna att de har lika värde, mötas av respekt och har möjlighet att vara delaktiga i samhället” uppfylls inte. Det råder stora skillnader i tillit och trygghet mellan olika delar av kommunen och mellan könen.

Faktum är att Halmstad tillhör de 25 procent av landets kommuner som har sämst resultat när man mäter andel invånare som saknar tillit till andra. Dessutom är boendesegregationen tydlig och bostadsbristen ett faktum. Det här är naturligtvis inte bra! Här måste politiken ställa sig frågan: Vad krävs för att vända detta?

Tveklöst finns det ett positivt samband mellan en god välfärd och en hög tillit i samhället. På samma sätt finns många belägg för att barn och unga som får en meningsfull fritid oavsett om det handlar om kulturskola eller idrottsaktiviteter, också växer upp till tryggare samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att lyfta blicken bortom nästa ekonomiska bokslut. I det borgerliga styret saknas tyvärr den förmågan. Man uttrycker att ”kärnverksamheten” ska värnas samtidigt som man drar ner på den och kommersialiserar välfärden.

Halmstads resurser ska förvaltas så att både dagens kommuninvånare och kommande generationer känner tillit till välfärden. Det vi inte gör i dag får konsekvenser i morgon. När andelen barn och äldre ökar betydligt snabbare än de i yrkesverksam ålder krävs ibland tuffa prioriteringar, men för den skull får inte kommunen kapitulera. Insatser som motverkar klyftor, ger våra barn och unga framtidstro och våra äldre en god omsorg är bara ett måste för ett fungerande samhälle. Allt annat vore att svika de invånare som lever och verkar i vår kommun nu.

Det gångna årets borgerliga styre kan summeras som ett år av besparingar. Till det kan läggas ett antal nya styrdokument, utredningar och mål som inte uppfylls. Dagens behandling av delårsbokslutet i kommunfullmäktige sammanfaller nästan på dagen med att Alliansminoriteten tillträdde makten i Halmstad för ett år sedan.

Valet hade inga vinnare. Förlorare blev desto fler, framförallt alla i vår kommun som direkt drabbas av felaktiga prioriteringar och kraftiga besparingar. Vi socialdemokrater är övertygade om att reformer som möter behoven i välfärden också är en politik för att öka tryggheten och stärka tilliten.

Krissi Johansson (S)

kommunråd