Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Redan när kommunstyrelsen tog inriktningsbeslut om var och vilken typ av mark som ska tas i anspråk för ny bebyggelse var det självklart för oss att värna åkermarken.” Bild: Emma Gustafsson
”Redan när kommunstyrelsen tog inriktningsbeslut om var och vilken typ av mark som ska tas i anspråk för ny bebyggelse var det självklart för oss att värna åkermarken.” Bild: Emma Gustafsson

Förslaget till ny översiktsplan ska fortsatt knådas

Vi har i denna stora fråga ett stort internt arbete inom Centerpartiet där vi lyssnar av medlemmarna och formar väl förankrade lokala förslag. Det skriver centerpartisterna Jenny Axelsson och Yngve Kihlberg i en replik till två socialdemokrater.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Tack för att ni återigen ger Centerpartiet och Alliansen möjlighet att diskutera ämnet ny översiktsplan, Framtidsplan 2050.

Det verkar förvåna oppositionspartiet Socialdemokraterna att Alliansen tillsammans leder Halmstad och är så trygga i samarbetet att vi tillåter oss stå för skilda uppfattningar i vissa sakfrågor.

Vi är egna partier som tar egen ställning och för fram våra åsikter. Vi tycker inte det sker oftare än antalet gånger som olika uppfattningar skymtas och bullrar inom det stora röda partiet inom diverse frågor.

Det stämmer att Centerpartiet tidigt i politikens process med Framtidsplan 2050 var tydliga med vår målsättning för det framtida Halmstad: en hållbar kommun där stad, orter och landsbygd kompletterar varandra och där hela kommunen växer.

Redan när kommunstyrelsen tog inriktningsbeslut om var och vilken typ av mark som ska tas i anspråk för ny bebyggelse var det självklart för oss att värna åkermarken, låta orterna utvecklas och ge kommunen möjlighet till en hållbarhet värd namnet.

När samrådsförslaget hanterades i kommunstyrelsen lade Centerpartiet stort antal ändringsförslag för de strategiska planeringsinriktningarna för att få en bättre översiktsplan. Många av dessa förslag fick vi gehör för såväl från Allianskollegorna som från övriga partier.

Nu fortsätter vi med användningen av mark och vatten, detaljerade förbättringsförslag vad gäller såväl stad som orter och landsbygd.

Förslaget till ny översiktsplan ska fortsatt knådas i olika steg och att organisationer, näringsliv och allmänhet då ger inspel och synpunkter är en omistlig del av processen. Som kommunpolitiker måste man kunna både sakligt informera och presentera det formella förslag kommunstyrelsen beslutat, likväl som att personligen engagera sig i processen.

Vi har därför i denna stora fråga, mandatperiodens glasklart största, ett stort internt arbete inom Centerpartiet där vi lyssnar av medlemmarna och formar väl förankrade lokala förslag. Förslag som ger oss möjlighet att ta ett bra och folkligt förankrat beslut om en ny översiktsplan under 2022.

Vi har full respekt för att olika partier har olika intern kultur för hur man lyssnar av medborgarnas åsikter underifrån och i vilka forum vägledande beslut tas, likväl som det ser olika ut var och hur inom kommunen partiernas respektive medlemmar är bosatta. Som folkvalda är vi dessutom invånarnas representanter.

Vi i Centerpartiet ser fram mot att tillsammans med övriga partier delta i diskussionerna när Framtidsplan 2050 kommer tillbaka till oss i politiken för nästa steg.

Jenny Axelsson (C)

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Yngve Kihlberg (C)

ledamot kommunstyrelsen

Svar på ”Otydlig och ryckig styrning av kommunen” av Stefan Pålsson (S) och Tony Stané (S).