Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Ett förnybart energisystem där vind, vatten, gas och sol spelar en avgörande roll, skapar möjligheter att avveckla kärnkraften.” Bild: Michael Sohn
”Ett förnybart energisystem där vind, vatten, gas och sol spelar en avgörande roll, skapar möjligheter att avveckla kärnkraften.” Bild: Michael Sohn

Förnybar energi kan ersätta kärnkraften

Politiker på alla nivåer måste vakna och samverka i byggandet av det hållbara samhället. Byggandet av planerade vindkraftverk och solcellsparker måste startas omgående. Det skriver Bengt Svalander från Klimataktion Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Det är bråttom nu. På några decennier måste merparten av våra fossila energikällor ersättas av förnybara.

Är det möjligt att, med hänsyn till omställningens ökande elenergibehov, skapa ett system som är hållbart utan kärnkraft, det vill säga inte bara fossilfritt?

Staffan Laestadius, professor emeritus vid KTH, ger följande framtidsbild i boken Klimatet och omställningen: ”I det postfossila svenska energisystemet är vindkraften rimligen baskraft. Med politisk vilja skulle den kunna producera upp till 140 TWh årligen.”

Energimyndigheten menar att vindkraften expanderar kraftigt i alla framtidsscenarier och att produktionen kan uppgå till 156 TWh varav 34 TWh är havsbaserad. Vindföretagen själva är än mer optimistiska och anser att vindkraften år 2050 kan uppgå till 167 TWh (HP 22/12-21).

Forskare, myndigheter och vindkraftsbyggare tycks överens om vindkraftens möjligheter och avgörande roll i framtiden. 2050 skulle enbart vindkraft kunna producera lika mycket som nuvarande vattenkraft och kärnkraft tillsammans.

När vindkraften blir baskraft kan vattenkraftsdammar och vätgas användas för att lagra energi och därmed undvika effektdippar i elförsörjningen. EU-kommissionen satsar upp till 470 miljarder euro fram till 2030 i en vätgasstrategi vilket öppnar för storskaliga investeringar.

Ett förnybart energisystem där vind, vatten, gas och sol spelar en avgörande roll, skapar möjligheter att avveckla kärnkraften och samtidigt bidra till industriell omställning i vårt land och på kontinenten.

Politiker på alla nivåer måste vakna och samverka i byggandet av det hållbara samhället. Vända stenar är bra men många stenar som blockerar framtidsvägen måste rensas bort vilket kräver politiskt mod. Byggandet av planerade vindkraftverk och solcellsparker måste startas omgående.

Större vindkraftverk till havs är ”win win” som faktiskt gynnar den biologiska mångfalden genom att till exempel förhindra trålning. Flygvapnet måste kunna anpassa sina flygningar. Staten måste även underlätta byggandet av solcellsparker med grannsamverkan.

Länderna inom EU är överens om en fri oreglerad elmarknad. En orsak till den senaste tidens kraftiga prisökning är att Ryssland strypt tillgången till fossilgas. Att, som EU-kommissionen, föreslå att rysk fossilgas ska godtas som hållbart energislag är förskräckande och totalt kontraproduktivt. Priset för hållbar vätgas beräknas redan 2028 bli lägre än fossilgas.

Vi måste dock inse att fossilgas måste användas en kort övergångsperiod. Skendebatten om kärnkraft kan inte hindra framstegen med att lagra vind- och solenergi.

”Att i dag bygga ny konventionell kärnkraft, det finns ju ingen normalt funtad människa som överväger det”, sa Mikael Odenberg, tidigare generaldirektör för Svenska Kraftnät, i en artikel i Svenska Dagbladet (12/2-21). Det är verklighetsfrämmande att föreslå nya kärnkraftverk mitt i den akuta klimatkrisen. Inget kärnkraftverk hinner byggas de närmaste decennierna när de bäst skulle behövas.

Glöm aldrig att det bara finns en absolut ren energi – den som sparas bort.

Bengt Svalander

medlem i Klimataktion Halmstad