Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

STOCKHOLM 20180314
Ett klassrum på Rålambshovskolan i Stockholm.
Foto: Hossein Salmanzadeh / TT / kod 11860 Bild: Hossein Salmanzadeh / TT
STOCKHOLM 20180314 Ett klassrum på Rålambshovskolan i Stockholm. Foto: Hossein Salmanzadeh / TT / kod 11860 Bild: Hossein Salmanzadeh / TT

Förbättra arbetsmiljön för lärarna

Arbetsmiljön brister på många skolor och en starkt bidragande orsak är dålig akustik. Det skriver läraren Isak Skogstad och akustikexperten Colin Campbell.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Skolan är en av väljarnas viktigaste frågor, ändå får arbetsmiljön för lärare och elever sällan särskilt stort utrymme i debatten. Arbetsmiljön brister på många skolor och en starkt bidragande orsak är dålig akustik.

För snart tio år sedan rapporterade Hörselskadades Riksförbund att två av tre svenska lärare tycker att ljudnivån i skolan är ett problem. Deras granskning visade att vissa skolor har ljudnivåer på samma höga nivå som verkstadsindustrier. Detta drabbar direkt elevernas inlärning, då störande ljud hämmar koncentrationsförmågan – vilket vetenskapliga studier i sin tur visar är helt avgörande för god inlärning.

Det handlar dock inte bara om inlärning. Faktum är att höga ljudnivåer även kan ha negativ inverkan på vår hälsa. Ljud kan ge upphov till stress och andra hälsoproblem, som exempelvis tinnitus samt hjärt- och kärlsjukdomar. En omfattande tysk studie visade att lärares puls sjönk med hela 10 hjärtslag i minuten när man förbättrade akustiken i klassrummen.

Så vad har hänt det senaste decenniet? Mycket tyder på att problemen består. Det finns även anledning att tro att det till och med har förvärrats, då alltför många skolor i dag huserar i byggnader och lokaler som inte är konstruerade för skolverksamhet från början.

Det finns dock lösningar på problemet. En första viktig och konkret åtgärd är att börja mäta ljudmiljön. Sådana mätningar har varit lagstadgade vad gäller luftkvalitet inomhus i snart 30 år. Att ett motsvarande kontrollsystem för ljudmiljön saknas är anmärkningsvärt.

Dålig arbetsmiljö riskerar att förvärra den akuta lärarbrist som råder i delar av landet, något som i sin tur kan påverka skolresultaten negativt. För ett par år sedan visade Skolverkets prognos att 2 500 lärare i Halland måste anställas till år 2021 och lite tyder på att läget har förbättrats. Tvärtom visar Arbetsförmedlingens senaste nationella prognos att bristen på förskole-, grundskole-, gymnasie-, och universitets- och högskolelärare har förvärrats sedan 2016.

Det är med andra ord hög tid att införa obligatorisk akustikkontroll i skolorna. Genom att regelbundet mäta ljudmiljön skapar man ett underlag utifrån vilket man kan ta beslut om åtgärder för att säkerställa en god akustisk miljö. Det kan handla om att installera undertak- och väggabsorbenter som dämpar ljudet eller att anpassa möbler för att minska skrapljud. Men det kan även handla om mer pedagogiska anpassningar, som att förlägga raster på ett sådant sätt att inte alla elever vistas i korridorerna samtidigt.

Alla som vistas i svensk skola har rätt till en god arbetsmiljö, med lokaler som uppfyller en god standard både vad gäller luftkvalitet och ljudmiljö. Vi vill därför uppmana politiker och andra makthavare såväl i Hallands kommuner som nationellt att börja prioritera dessa grundläggande kvalitetsfrågor. Att införa en obligatorisk akustikkontroll i skolan är en konkret åtgärd som kan genomföras redan i dag.

Isak Skogstad

gymnasielärare och skribent, aktuell med boken ”Isak Skogstads obekväma sanningar” som ges ut hösten 2019

Colin Campbell

globalt verksam expert på akustiklösningar för undervisningsmiljöer, Saint-Gobain Ecophon