Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”En del av den rådande bristen på kapacitet i kraftnätet beror på stamnätet vars överföring till södra Sverige är otillräcklig.” Bild: Johan Nilsson/TT
”En del av den rådande bristen på kapacitet i kraftnätet beror på stamnätet vars överföring till södra Sverige är otillräcklig.” Bild: Johan Nilsson/TT

För att trygga elförsörjningen behöver vi politikernas hjälp

Regeringen bör tillsätta en statlig utredning som ser över om dagens elområden fyller sitt syfte och vilka konsekvenser de fått för kunderna och samhället. Det skriver företrädare för en rad energibolag i södra Sverige med anledning av olika elpriser i landet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Energifrågan är avgörande för att Sverige ska klara den klimatomställning som behövs. Ska Sverige klara klimatmålen måste fossila bränslen bytas ut mot fossilfria. Oftast är el alternativet när det gäller såväl transporter som industri. Prognoser pekar på att behovet av el fördubblas till 2045.

Sveriges energisystem är väl utbyggt och fossilfritt, men har samtidigt stora utmaningar. Det har inte minst blivit påtagligt i södra Sverige där elpriset är mångfalt högre än i norr, något som både är ohållbart och orättvist mot alla kunder i södra Sverige.

En anledning till att elpriserna är så olika är att Sverige är indelat i fyra elområden där elpriset styrs av tillgång och efterfrågan samt elnätets överföringskapacitet. Särskilt allvarligt är det i syd, där lokal elproduktion har lagts ner.

Kapaciteten för att föra över el utifrån, framför allt från de norra delarna av landet till de södra är begränsad. Trots den nya ledningen Sydvästlänken, högspänningsförbindelsen från Närke till Skåne som togs i drift i juli i år, har kapaciteten inte ökat. I dag riskerar energisystemet att bli en bromskloss för tillväxt och nya företagsetableringar istället för att vara en möjliggörare som tidigare.

För att energiföretag ska våga satsa på investeringar som bidrar till energisystemet, till exempel förnybar elproduktion i ett nytt kraftvärmeverk, vindkraft, en solcellspark eller energilager, behöver politiker stå för långsiktighet och stimulans.

Nu behövs reformer:

· Regeringen bör tillsätta en statlig utredning som ser över om dagens elområden fyller sitt syfte och vilka konsekvenser de fått för kunderna och samhället. Huvudfrågorna bör vara: Är den nuvarande indelningen lämplig och hur bidrar den till investeringar?

· Regeringen bör se över Svenska kraftnäts uppdrag. En del av den rådande bristen på kapacitet i kraftnätet beror på stamnätet vars överföring till södra Sverige är otillräcklig. Svenska kraftnät måste ligga steget före och bygga mer för att möta elektrifieringen. Överföringskapaciteten mellan elområdena i ledningsnät som byggs måste också vara tillgänglig för marknadens aktörer och inte begränsas av Svenska kraftnäts tilldelning.

· Landets politiker bör värna lokal el- och värmeproduktion. Närmare 10 procent av elen i Sverige kommer från kraftvärme som bidrar med lokal el och värme även när det är mörkt och inte blåser. Utöver det avlastar fjärrvärme elsystemet genom att värma hälften av alla fastigheter i landet. Regeringen har infört en rad ineffektiva skatter och byggregler som inte premierar fossilfri och återvunnen värme utan att ta hänsyn till hur tillgången på el påverkas. För att lyfta fram kraftvärmen som en del i lösningen på hur den framtida elförsörjningen ska ske behövs en nationell strategi för kraft- och fjärrvärme.

Sverige har goda förutsättningar att fullfölja den pågående energiomställningen och skapa ett hållbart energisystem. Ett system som både bidrar till att fasa ut fossila bränslen och ger utrymme för ny tillväxt och nya industrier.

Vi vill vara en del av lösningen och se till att trygga elförsörjningen, framtidens energisystem, men för att det ska vara möjligt behöver vi hjälp från landets politiker.

Anders Karmehed

regionchef Energiföretagen

Marc Hoffmann

vd E.On Sverige AB

Bo-Anders Antonsson

vd Falkenberg Energi AB

Håkan Kånge

vd Halmstad Energi & Miljö AB

Sezgin Kadir

vd Kraftringen AB

Tobias Nilsson

vd Södra Hallands Kraft ek för

Björn Sjöström

vd Varberg Energi AB

Björn Fahlgren

vd Varbergsortens Elkraft ek för