Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Hallands konstmuseum
Bild: Hallands konstmuseum

Ett museum borde ta plats i Norre port

Betongmuren mot Norre port ska givetvis tas bort så att vårt kanske mest folkkära kulturarv åter kan bli vad det var – ett museum. Det skriver Lasse Blomdahl, vice ordförande för Halmstads idrottshistoriska förening.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

HP Debatt 29/6. Visst är det glädjande att Halmstads kommun nu anslagit pengar till Norre katts park och den så kallade Bastionen så att dessa kanske kan bli den naturliga rekreations- och samlingsplats den en gång var. Betongmuren mot Norre port ska givetvis tas bort så att vårt kanske mest folkkära kulturarv åter kan bli vad det var mellan åren 1890 och 1933 – ett museum i ovanvåningarna.

Tack vare Josef August Lagergrens vänskap med den något yngre Vilhelm Wallberg, som blev intresserad av Josef Augusts passion för fornminnen, skapades vårt första museum, vilket Norre port fungerade som från slutet av 1800-talet fram till 1933.

Militärmusikern Josef August Lagergren, som från Växjö tog idrotten med sig hit när han år 1843 värvades av två höga herrar från Halmstad, skapade samma år Halmstads simsällskap och simskolan med en sjumeters ”trampolin” från det vi i dag kallar Bastionen rakt ner i Nissan där ingen väg då fanns. Lagergren blev ungefär samtidigt utnämnd till sergeant i Hallands infanteribataljon med uppgift att förvalta bataljonens persedelförråd i Norre ports ovanvåning.

Genom sitt från barnsben odlade stora intresse för fornminnen hade Josef August fått nära kontakter med riksantikvarien i Stockholm. När höga herrar i Halmstad 1870 ville riva Norre port var det Josef August som tillskrev sin vän riksantikvarien och fick stoppat rivningen. Det blev under 1870-talet ytterligare två rivningsförsök vilka båda avvisades. 1873 blev Norre port av Hallands landshövding skyddad enligt den Kungliga förordningen angående forntida minnesmärkens fredande och bevarande.

1875 blev Lagergren av riksantikvarien utsedd till ledare för Hallands fornminnesförening och började då troligen förvara delar av sin stora samling av fornminnen i Norre port. Den 2 april 1886 bildade Lagergren, tillsammans med Vilhelm Wallberg Hallands museiförening och började planera för ett museum. 1887 uppläts Norre port till Hallands museiförenings samlingar varefter en omfattande ombyggnad genomfördes och inrättande av ett museum förbereddes. 1899 öppnades Hallands museum i Norre port och 1902 kom den första skriften för besökare till museet.

Så gott som varje dag fram till sin död 1904 promenerade kapten Lagergren, under vilket namn han var välkänd i Halmstad, från sin stora villa på Hospitalsgatan strax intill Sankt Nikolai kyrka till Norre port för att se till ”sitt” museum. Yngste sonen Carl Axel hade ärvt faderns intresse för fornminnen och invaldes i styrelsen för Hallands museiförening. Han ägnade mycken tid åt att förvalta fadersarvet i porten. När han 1945 avled donerade han en betydande del av sin efterlämnade förmögenhet till Hallands museiförening, som än i dag förvaltar den Lagergrenska donationsfonden.

Det är svårt att se att det finns någon lämpligare användning än att åter igen få ett museum i Norre port – denna gång under namnet J A Lagergrens idrottsmuseum.

Lasse Blomdahl

vice ordförande Halmstads idrottshistoriska förening

LÄS MER: C och M sågar besluten om Bastionen och konstgräsplan

LÄS MER: Nybildad kvartett vill spränga bort Bastionen

LÄS MER: Kommunråd positiv till gruppens tankar om parken