Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Det farliga med fastighetsskatten är att till skillnad från löneskatt som försvinner i samma stund man förlorar jobbet så måste fastighetsskatten in oavsett. Bild: JESSICA GOW / TT

Ett hårt slag om fastighetsskatten återinförs

En ny fastighetsskatt på hus och bostadsrätter skulle innebära en kostnadschock för svenska villaägare och bostadsrättsinnehavare. Det skriver fyra sverigedemokrater.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Sedan millennieskiftet har Sveriges befolkning ökat med 1,4 miljoner, främst genom migration. Två miljoner uppehållstillstånd har delats ut sedan år 2000. Urbaniseringen, där unga lämnar bruksorter och landsbygd för att flytta till städerna, fortgår alltjämt.

Detta, i kombination med låga räntor, har drivit upp bostadspriserna kraftigt i alla större samhällen i landet. Taxeringsvärden för vad som för några årtionden sedan var typiska arbetar- och medelklassbostäder kan i dag vara flera miljoner.

I en tid då vi har en pandemi, allt fler blir äldre och migrationen naggar hårt och stort på välfärden måste nya skatter in. Omstartskommissionen har därför i sina förslag förespråkat en återinförd fastighetsskatt, men även LO, Socialdemokraternas tankesmedja Tiden, Timbro och Centeranknutna Fores har föreslagit denna. Förslagen varierar mellan 0,75–1,2 procent av taxeringsvärdet, och dagens maxtak för skatt på villor (8 349 kr/år) och bostadsrätter (1 429 kr/år) försvinner helt.

Hur skulle en höjd fastighetsskatt drabba dig?

Bostadsrätt. Genomsnittspriset på de bostadsrätter i Halmstad som sålts det senaste kvartalet ligger på 2,2 miljoner kronor (75 procent av marknadsvärdet med viss eftersläpning). Med 1 procents fastighetsskatt blir detta 16 500 kronor per år jämfört med dagens maxtak på 1 429 kronor. Naturligtvis med stora lokala variationer.

Villa. Det genomsnittliga priset för en villa i Halmstad är 3 700 000 kronor. Taxeringsvärdet kommer då att bli 2 775 000 kronor (75 procent av marknadsvärdet med viss eftersläpning). Med 1 procents fastighetsskatt blir detta 27 750 kronor per år jämfört med dagens maxtak på 8 349 kronor per år. Naturligtvis även här med stora lokala variationer.

Det farliga med fastighetsskatten är att till skillnad från löneskatt som försvinner i samma stund man förlorar jobbet så måste fastighetsskatten in oavsett. Alternativet är att flytta med alla de konsekvenser detta får för familjen. Bostäder är redan i dag hårt beskattade.

Cirka 70 procent av samtliga kostnader för att bygga ett hus är skatter och vi har dessutom reavinstskatt på värdeökningen vid försäljning. Att ytterligare påföra skatt för någonting som inte generar en intäkt kommer att leda till stora prisfall och att många unga riskerar att bli skuldsatta för livet.

Jök-partierna kommer inte innan september 2022 nämna ett återinförande av fastighetsskatten enligt de förslag som ligger. Det skulle kosta dem valet. Men med flera oroväckande uttalanden från finansministern, där hon uttalar att ”jag utesluter ingenting”, och ”att nuvarande system gynnar dem med dyra fastigheter”, så kan vi med fog oroa oss för vad som händer efter september 2022.

Mikael Strandman (SD)

riksdagsledamot

Monika Lövgren (SD)

riksdagsledamot

Ulf Holmgren (SD)

ordförande SD Halmstad

Fabio Ishaq (SD)

gruppledare Kommunfullmäktige