Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

"Personer som ansöker om försörjningsstöd och beviljas det kommer att få introduktion, via utbildning, praktik, språkutbildning, arbetsträning, coachning, studieplanering med målsättningen att nå ett eget arbete och egen försörjning.” Bild: Fredrik Sandberg/TT

En starkare arbetslinje i Halmstad

Ska vi klara framtidens utmaningar är det viktigt att alla samhällsmedborgare som kan arbetar och bidrar till det gemensamma. Det skriver Alliansens ledamöter och ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Alliansen driver på för att stärka arbetslinjen i Halmstad. Vi satsar för att stärka arbetslinjen ytterligare och skapar förutsättningar för människor som finns längst ifrån den ordinarie arbetsmarknaden att nå egenförsörjning.

Vad riskerar ett barn som aldrig får se sina föräldrar gå till arbetet? Enligt statistik från SCB löper ett barn som har arbetslösa föräldrar 70 procents större risk att i vuxenålder själv stå utanför både arbetsmarknad och utbildning.

Vår uppfattning är att varje människas vilja att försörja sig själv och känsla av att bidra till samhället är ett grundläggande behov. Genom arbete och egenförsörjning stärks människors självkänsla. Deras delaktighet i och sammanhållningen i samhället ökar. Det gäller inte minst utrikesfödda.

Halmstad har länge haft goda resultat i arbetet med att hålla nere kostnaderna för försörjningsstöd. Vi ser dock att kostnaderna ökar mycket under nuvarande år. Nu står vi inför stora utmaningar med både hög arbetslöshet hos utrikesfödda samtidigt som kompetensbrist är ett hinder för tillväxt inom nästan alla branscher. Det måste lösas.

Därför är det avgörande att Halmstad ska ha en stark arbetslinje som genomsyra kommunens människosyn. Synen på människan ska vara att alla vill och kan bidra genom arbete. Ett sådant synsätt är avgörande för att integrationen ska fungera.

Det finns i dag ett behov av krafttag kring de människor som befinner sig i eller riskerar ett utanförskap. Exempelvis på grund av att man är nyanländ eller är beroende av försörjningsstöd.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ett delvis nytt arbetssätt för att korta vägen från bidrag till egenförsörjning. Fokus på enheten för ekonomiskt bistånd som handhar utbetalningarna av försörjningsstöd kommer gå ifrån ett socialt perspektiv till ett arbetsperspektiv. Fler människor med försörjningsstöd ska prövas mot arbetsmarknaden.

Personer som ansöker om försörjningsstöd och beviljas det kommer att få introduktion, via utbildning, praktik, språkutbildning, arbetsträning, coachning, studieplanering med målsättningen att nå ett eget arbete och egen försörjning. Varje person som uppbär försörjningsstöd kommer att få ägna sig åt nämnda aktiviteter på heltid. En förutsättning för att få uppbära stödet. Målet är att så snabbt som möjligt lämna försörjningsstödet och bli en del av den öppna arbetsmarknaden.

Ska vi klara framtidens utmaningar är det viktigt att alla samhällsmedborgare som kan arbetar och bidrar till det gemensamma. Försörjningsstöd är just ett stöd, ett temporärt sådant som aldrig får bli en långvarig försörjning.

I Halmstad är inte bidragslinjen ett alternativ. I Halmstad är det arbetslinjen som gäller.

Christofer Lundholm (M)

Ardian Mazreku (M)

Dan Törnenger (M)

Elisabeth Wetoft Petersson (KD)

Anders Blomqvist (L)

Robert Lindell (M)

Milad Yacoub (M)

Gzim Ramadani (C)

Håkan Ramsén (L)

Alliansens ledamöter och ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden