Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Staten behöver göra sin del, men den största andelen av investeringar i innovation och forskning kommer från företagen. Därför vill regeringen se ett förstärkt FoU-avdrag.” Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
”Staten behöver göra sin del, men den största andelen av investeringar i innovation och forskning kommer från företagen. Därför vill regeringen se ett förstärkt FoU-avdrag.” Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

En nystart för svensk innovation

Sveriges investeringar i forskning och utveckling (FoU) har minskat över tid som andel av BNP. Därför vill regeringen se ett förstärkt FoU-avdrag. Det skriver liberalerna Mats Persson och Cecilia Rönn.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Hallands och resten av vårt lands välstånd bygger på att vi kan konkurrera med de senaste produkterna. Vår position som kunskapsnation är dock inte given. Därför satsar regeringen nu på mer gynnsamma villkor för forskande företag.

Forskning är av stor vikt för att förse näringslivet och samhället i stort med långsiktig kompetens och innovationer, vilket i sin tur bidrar till en högre produktivitet och tillväxt. För att klara en ökande konkurrens om forskare, talanger och kompetenser behöver Sverige ha attraktiva forskningsmiljöer som kan locka till sig dessa.

Positionen är inte gudagiven, och flera oroande varningssignaler har ignorerats av den förra regeringen. Det finns tecken på att kvaliteten i svensk forskning inte utvecklats lika positivt som forskningen i länder såsom Danmark och Nederländerna. I en studie gjord av Faugert & Co på uppdrag av Svenskt Näringsliv blir utvecklingen över tid tydlig. Sveriges investeringar i forskning och utveckling (FoU) har minskat över tid som andel av BNP. Socialdemokraterna har inte lyckats vända den negativa trenden vid sin tid vid makten.

Det som saknas är inte statliga pengar. Tvärtom, det offentligas andel av BNP som satsas på forskning och utveckling har ökat över tid. Minskningen kommer av att företag i allt lägre grad satsar på FoU. Med andra ord har investeringsklimatet i Sverige försämrats. Till skillnad från den förra vänsterregeringen som mest såg företag som ett problem att hantera erkänner vi dem som grunden för vårt välstånd.

Sverige är ett litet och exportberoende land, vi gynnas alla väl av att företag med denna inriktning vill stanna och växa i Sverige. Det kommer skapa arbetstillfällen och bidra till vår gemensamma välfärd på ett sätt som är viktigt i den situation vi står inför nu med lågkonjunktur och en arbetsmarknad som pekar på högre arbetslöshet.

Den här typen av företag bidrar till en mer effektiv och säker sjukvård som sparar både lidande, liv och pengar för regionerna. De bidrar till att driva klimatomställningen och hjälpa till på vägen för att eliminera koldioxidutsläpp globalt. Och stora teknikföretag lägger grunden för arbetstillfällen och vår gemensamma välfärd. Detta är bara ett axplock av exempel på områden som utvecklas av denna typ av företag.

Staten behöver göra sin del, men den största andelen av investeringar i innovation och forskning kommer från företagen. Därför vill regeringen se ett förstärkt FoU-avdrag. Vi vill höja taket för avdraget så att företagen kan dra av 1,5 miljoner kronor i månaden, nästan tre gånger så mycket som i dag. Den internationella konkurrensen om investeringar är stenhård. Om vi vill att företag ska våga satsa på Sverige måste vi ha konkurrenskraftiga regler.

Liberalerna är Sveriges kunskapsparti. Vi vet att företag som fritt, gärna i samarbete med akademin, får söka svar på framtidens utmaningar är det bästa sättet att bemöta såväl ekonomiska bekymmer som klimatkris. Vår målsättning är att Sverige ska fortsätta odla talanger och företag som kommer utveckla och bidra till lösningar som världen behöver inom alla områden. Nu ger vi svensk innovation en välbehövlig nystart.

Mats Persson (L)

utbildningsminister

Cecilia Rönn (L)

skattepolitisk talesperson