Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Sveriges stora möjlighet ligger inte i att jämna ut kvaliteten, utan att höja den i alla skolor.”  Bild: Stefan Bennhage
”Sveriges stora möjlighet ligger inte i att jämna ut kvaliteten, utan att höja den i alla skolor.” Bild: Stefan Bennhage

En likriktad skola är inte vägen framåt

Vi moderater vill att vi ska bli duktigare på att följa upp vilka skolor som kan ge en bra utbildning, helt enkelt den kvalitativt bästa. Det skriver två moderata riksdagsledamöter i en replik.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Tre socialdemokrater med utbildningsminister Anna Ekström (S) i spetsen påstår att Moderaterna motarbetar en jämlik skola med kunskaper i världsklass. Det är faktiskt ett ganska magstarkt påstående.

Vi har genom motioner och utskottsinitiativ lagt mängder av förslag i riksdagen för att den svenska skolan ska sätta kunskaper i fokus. Förslag som konsekvent röstas ner av socialdemokratin. Under pandemin har moderaterna otaliga gånger velat sätta oss ner för att lösa den akuta kris som skolan ställts inför, men det har avfärdats var enda gång.

I stället lanserar Socialdemokraterna tanken om en likvärdig skola. Den tanken är god om det handlar om att alla ska ges samma förutsättningar att kunna utvecklas och nå sin fulla potential.

Problemet är att det inte är regeringens avsikt, snarare handlar det om att likrikta all utbildning till en och samma. ”One size fits all” kanske funkar med tubsockor men definitivt inte i skolan. Vi är och förblir alla olika individer, med olika intressen, fallenhet och mognadstakt för att nämna några. Självklart kommer då inte en skola att passa alla.

Det största sveket mot våra barn och unga just nu är regeringens totala ointresse av att granska kvaliteten i våra skolor. Det visar med all tydlighet på att man inte tänker sig likvärdighet på riktigt utan att målet är likriktning. Likriktning till den grad att vi inte ska få välja själva utan att staten vet bättre vad vi som individer behöver.

I Halland gick nästan var fjärde elev ut från grundskolan utan fullständiga betyg under 2019. Vi moderater tycker att detta är helt oacceptabelt och att det inte råder något tvivel om att det finns flera allvarliga problem i skolan. Det är också utan tvekan så att ökad likriktning inte är lösningen.

Snarare handlar det om att i stället säkerställa att alla elever har en skola som faktiskt levererar god utbildning. Som fokuserar på kvaliteten, där både duktiga lärare och rektorer lyfts fram som förebilder som andra kan ta lärdom av.

Det finns uppenbart stora problem att ta tag i. Sverige står still i internationella kunskapsmätningar och resultaten är dessvärre medelmåttiga jämfört med andra länder. Dessutom vägrade regeringen att tillåta en oberoende granskning av Pisahaveriet. Så i vanlig ordning väljer man att skyla över i stället för att försöka hitta problemen och lösa dessa.

Vi moderater vill att vi ska bli duktigare på att följa upp vilka skolor som kan ge en bra utbildning, helt enkelt den kvalitativt bästa. Det viktigaste handlar inte om att peka ut någon, utan snarare om att kunna se till att våra resurser hamnar rätt. Att föredömen ska kunna bli vägledande för andra. Därför avsatte också Moderaterna 50 miljoner kronor extra till Skolinspektionen för att de ska kunna granska skolor mer och föreslå insatser för de skolor som behöver stöd.

Sveriges stora möjlighet ligger inte i att jämna ut kvaliteten, utan att höja den i alla skolor. Men om Socialdemokraterna får fortsatt genomslag för sitt likriktningsexperiment riskerar svensk skola att förlora ytterligare många viktiga år. Och det kommer framför allt att drabba alla barn som inte har goda förutsättningar hemifrån eller som har egna särskilda behov.

Kristina Axén Olin (M)

utbildningspolitisk talesperson

Lars Püss (M)

riksdagsledamot i utbildningsutskottet

Svar på ”Trygghet och studiero i skolan” av Anna Ekström (S), Adnan Dibrani (S) och Krissi Johansson (S).