Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Ni skriver inte ett ord om det värde Kulturhuset skulle ha som funktion för kultur om det får fortleva. En fantastisk scen, ett danspalats, en mötesplats.” Bild: Lina Salomonsson
”Ni skriver inte ett ord om det värde Kulturhuset skulle ha som funktion för kultur om det får fortleva. En fantastisk scen, ett danspalats, en mötesplats.” Bild: Lina Salomonsson

En fantastisk scen, ett danspalats, en mötesplats

Jag vädjar till er folkvalda politiker i kommunstyrelse och fullmäktige att tänka om i frågan och sätta kraft bakom orden att Kulturhuset är värt att bevara. Det skriver Knut Lindgren från Halmstad Folkparks Kulturallians.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Jag vill tacka Monika Häägg för den utmärkta debattartikeln i HP den 5 november! Och samtidigt upprepa frågan hon ställer i slutet av artikeln, ”Varför vill inte politikerna i Halmstad ge sitt stöd till den folkliga kulturen?”

Samhällsbyggnadskontoret har nu godkänt antagandeplanen för Folkparken. Den som kommunstyrelsen ska ta ställning till den 23 november för att sedan beslutas om i fullmäktige den 14 december.

Går det som majoriteten i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) vill, blir planen klubbad och därmed går Kulturhuset i graven. Inga vackra ord i planen om ”förlorade kulturvärden”, ”skydda och utveckla kulturmiljön” eller ”flexibilitet i planen” kommer att förhindra detta.

Kommunen har då avstått från att använda sig av plan- och bygglagens (PBL) möjlighet att hävda allmänintresset att Kulturhuset ska bevaras, rustas upp och användas för att stödja den folkliga kulturen.

Tvärtom skriver man i samrådsredogörelsen ”att de allmänna intressena väger tyngre än de enskilda intressena som anförts mot planen”. Är kulturintressena helt plötsligt ett enskilt intresse. Hur rimmar det med lagtexten i PBL?

Det verkar också som om man i KSU inte förstått vad den massiva opinionen för Kulturhuset handlar om. Ni skriver under rubriken ”Kulturhistorisk miljö” att ”Folkparken och dess tillhörande bebyggelse besitter kulturhistoriska värden i egenskap av deras historiska funktion och betydelse …”

Ni skriver inte ett ord om det värde Kulturhuset skulle ha som funktion för kultur om det får fortleva. En fantastisk scen, ett danspalats, en mötesplats. Kort sagt en verkstad för folklig kultur! Ni verkar fortfarande tro att vi vill bevara huset av nostalgiska skäl, som ett slags museum. Ingenting kan vara mer felaktigt!

Och vad blev det av planutredningens förslag 2017, om en konsekvensutredning av vilka effekter det skulle få om lokalerna upphör att fungera för kulturella ändamål?

Slutligen ifrågasätter jag KSU:s uppgifter om kostnaden för att renovera Kulturhuset. Ni säger att det skulle kosta drygt 102 miljoner kronor. Ni hänvisar till era konsulter med svepande formuleringar om tillgänglighetsanpassning och brandskydd. Det är inte speciellt imponerande.

Kulturalliansen har med hjälp av sakkunniga från riksorganisationen Folkets Hus och Parker tidigare sagt sig beredd att presentera egna kalkyler och jämföra med era siffror. Varför har ni nobbat detta?

Jag vädjar till er folkvalda politiker i kommunstyrelse och fullmäktige att tänka om i frågan och sätta kraft bakom orden att Kulturhuset är värt att bevara.

Jag avslutar med att citera några rader ur Monika Hääggs artikel: ”Dörrarna är stängda, men nycklarna inte kastade.”

Knut Lindgren

Halmstad Folkparks Kulturallians