Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Vi står inför en klimatkris, och klimatförändringarna är redan tydliga med bland annat oväder och vattennivåhöjningar.” Bild: Jari Välitalo
”Vi står inför en klimatkris, och klimatförändringarna är redan tydliga med bland annat oväder och vattennivåhöjningar.” Bild: Jari Välitalo

En budget för ett jämlikt och hållbart Halmstad

Vi gör tydliga satsningar på välfärd, personal och på klimat. I Halmstads kommun ska personalen ha goda arbetsvillkor och vilja stanna kvar. Det skriver företrädare för Vänsterpartiet om sitt budgetförslag.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Ojämlikheten i samhället påverkar tryggheten och skapar orättvisa livsvillkor. Det ekonomiska läget slår hårt mot många av våra invånare, från barnfamiljer till fattigpensionärer. Pandemins påverkan lämnar fortfarande spår.

Priser och inflation har stigit och påverkar den kommunala ekonomin och verksamheten negativt. Vi står inför en klimatkris, och klimatförändringarna är redan tydliga med bland annat oväder och vattennivåhöjningar.

Halmstad är en segregerad kommun. Ojämlikheten är stor. Medellivslängden, arbetslösheten, trångboddheten och skolresultaten skiljer beroende på vår bakgrund och var vi bor i kommunen. Medan många Halmstadsbor lever ett gott liv, får andra vända på varje krona för att klara sig.

Vänsterpartiets förslag till budget med tillhörande mål tar fasta på dessa utmaningar. Grunden i vår politik är att öka jämlikheten i kommunen. Alla, oavsett förutsättningar, ska kunna lita på välfärden.

Ett extra fokus har Vänsterpartiet på barn och unga. I vårt förslag till budget tillför vi 43 miljoner för att stoppa nedskärningarna i förskola, skola och kulturen för barn och unga. Vi tillför medel för utökad rätt till förskola i de östra stadsdelarna för att fler ska nå målen i grundskolan och vi satsar på frukt till eleverna. En annan satsning är avgiftsfri kollektivtrafik på sommarlovet.

Vi gör tydliga satsningar på välfärd, personal och på klimat. I Halmstads kommun ska personalen ha goda arbetsvillkor och vilja stanna kvar. Vi sänker arbetstiden för äldre medarbetare i tyngre välfärdsyrken. Vi ökar på hastigheten på klimatanpassningarna genom att tillföra 129 miljoner till det arbetet och vi säger klart och tydligt att koldioxidbudgeten för Halmstads kommun ska vara styrande.

Effektiviseringar behöver inte alltid betyda besparingar. Man ska alltid förändra och utveckla verksamheten för högre kvalitet men det betyder inte att man ska skära ner. Därför finns i denna budget kraftigt reducerade besparingar på välfärden med 49 miljoner och vi fredar helt skolan, kulturen och socialtjänsten.

Halmstads kommuns ekonomi är fortsatt stark. Samtidigt står vi fortsatt inför stora utmaningar för ekonomin. Vänsterpartiet väljer därför att i vårt budgetförslag att använda oss av 111 miljoner från kommunens resultatutjämningsreserv för att uppnå ett nollresultat för 2024.

Vänsterpartiet budget är en budget för ett jämlikt och hållbart Halmstad. En budget som tar ansvar för att öka tryggheten vi alla får med en fungerande välfärd. Vi tar ett aktivt ansvar för klimathotet och agerar för ett mer hållbart arbets- och näringsliv här i Halmstad.

Mikael Ekfeldt

Tania Bengtsson

Angela Tabe

Willy Schütt

Vänsterpartiet