Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
"Sjuktalen sticker ut och är högre inom framförallt vård och omsorg, där vi också hittar flest kvinnor." Bild: Meli Petersson Ellafi

En bonus förminskar den stora utmaningen

Att förminska en stor fråga som kommunens kompetensförsörjning till en bonus för de som orkar jobba efter 65 år är att skjuta över målet. Det skriver kommunrådet Krissi Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Kommande år ökar antalet yngre och äldre mycket mer än de som befinner sig i arbetsför ålder. Antalet barn och äldre som behöver välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. Hur Halmstads kommun i det läget klarar kompetensförsörjningen och att rekrytera till alla viktiga välfärdsjobb är en stor och avgörande fråga.

Vi socialdemokrater är starkt kritiska till utformningen på den ekonomiska stimulans för förlängt arbetsliv som presenterats av alliansminoritetsstyret. För att kunna fatta ett beslut kräver vi en tydlig konsekvensbeskrivning med en kostnadsberäkning. Det ville dock inte Alliansen när frågan behandlades i personal- och ledningsutskottet.

Att öka attraktionskraften till att jobba i välfärden är ett definitivt måste. Den som tror på ett ”trollspö”, menar vi dock har fel. Att införa en bonus för de som vill jobba efter 65 år kan stimulera några till att jobba ett par år till. En större utmaning är dock att få fler att faktiskt orka jobba kvar till pension.

En stimulans på 75 000 kronor extra kan vara väl så bra för den 66-åring som inte redan är utsliten, men det botar inte huvudvärken på undersköterskan som stressar mellan vårdtagare i hemtjänsten. Det gör inte heller vardagen lättare för förskolläraren i den överfulla barngruppen. Det gör definitivt inte heller att fler i arbetsför ålder söker sig till vårdyrket.

Halmstads kommun, liksom många andra kommuner, står nu inför att arbeta annorlunda med allt ifrån ny teknik till förebyggande vård. Det arbetet ska fortsätta. Parallellt måste krafttag tas för att kunna bemanna alla viktiga jobb som ska utföras i välfärden framöver. Hit hör att underlätta för att få fler i arbete och förbättra integrationen.

För att totalt sett klara kompetensförsörjningen måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder schyssta arbetsvillkor och goda arbetsmiljöer. Görs detta i dag? Svaret blir tyvärr att det finns för många arbetsplatser och yrkesgrupper som upplever brister.

Sjuktalen sticker ut och är högre inom framförallt vård och omsorg, där vi också hittar flest kvinnor. Bland unga medarbetare finns dessutom en ökande sjukfrånvarotrend som är mycket oroande.

För att vända denna utveckling behövs riktade åtgärder och stimulanser till de som är mitt i arbetslivet, snarare än de som håller på att avsluta sitt yrkesliv. Dessutom behövs insatser för att generellt sett höja statusen i vård- och omsorgsjobben, vilket gör att fler unga väljer dessa.

Hur dessa åtgärder utformas kräver mer än ett politiskt beslut i Halmstads kommunfullmäktige. Detta liksom utformningen på en eventuell bonus är en fråga för arbetsmarknadens parter och måste ske i dialog mellan kommunen som arbetsgivare och de fackliga organisationerna.

Vi diskuterar gärna väl avvägda stimulanser för ett förlängt arbetsliv, men som först har konsekvensbeskrivits. Att dock förminska en stor fråga som kommunens kompetensförsörjning till en bonus för de som orkar jobba efter 65 år blir att skjuta över mål.

Vi socialdemokrater bjuder nu skyndsamt in de fackliga organisationerna i kommunen till en dialog om kommunens utmaningar med kompetensförsörjning.

Krissi Johansson (S)

kommunråd, andre vice ordförande i personal- och ledningsutskottet