Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Det viktigaste är inte satsningarna utan det som sker varje dag i Region Halland där vi säkrar god vård och service till hallänningen i verksamheter som utvecklas med ett tillitsbaserat ledarskap, med stöd av en realistisk budget.”  Bild: Jari Välitalo
”Det viktigaste är inte satsningarna utan det som sker varje dag i Region Halland där vi säkrar god vård och service till hallänningen i verksamheter som utvecklas med ett tillitsbaserat ledarskap, med stöd av en realistisk budget.” Bild: Jari Välitalo

En ansvarsfull budget i osäkra tider

Vi ökar de ekonomiska ramarna för 2023 med mer än 900 miljoner kronor. Det skriver de fyra regionråden i den styrande Alliansen i Region Halland inför onsdagens budgetbeslut i regionfullmäktige.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Alliansens budget för 2023 är en ansvarsfull budget för trygghet och robusthet i en föränderlig omvärld som pekar ut viktiga områden där satsningar krävs – förstärkt psykiatri, god och nära vård, social hållbarhet och grön omställning. Men framförallt är det en budget som tar ansvar och skapar förutsättningar för regionens verksamheter att utvecklas med ökade ramar och tillit.

Vi ökar de ekonomiska ramarna för 2023 med mer än 900 miljoner kronor. Detta skapar goda förutsättningar för utveckling i regionens verksamheter.

Vem kunde tro att vi denna mandatperiod skulle få uppleva en pandemi och ett krig i vår närhet? Framför allt pandemin har satt regionen på prov. En prövning som Region Halland klarat bättre än de flesta andra regioner, men som har inneburit en stor press på vår personal, där vi ser behov av satsningar på återhämtning och hållbarhet framåt.

Region Halland behöver skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas och ta nya roller på jobbet. Vi behöver också få fler i arbete genom satsningar som främjar jobb och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning och dem som står långt från arbetsmarknaden. Att i ett osäkert omvärldsläge inte göra nya stora satsningar har varit ett medvetet val.

Det viktigaste är inte satsningarna utan det som sker varje dag i Region Halland där vi säkrar god vård och service till hallänningen i verksamheter som utvecklas med ett tillitsbaserat ledarskap, med stöd av en realistisk budget. Trots pandemin har Region Halland kunnat upprätthålla hög tillgänglighet i vården och mäktat med utveckling parallellt med att bekämpa pandemin.

Satsningar på psykiatrin har varit ett av de områden som stått i fokus − särskilt barns och ungas psykiska hälsa. I budget 2023 fortsätter vi satsningen på psykiatrin för att möta de ökade behoven. Att komma tillrätta med den psykiska ohälsan går också helt i linje med Alliansens omtag och satsning på social hållbarhet.

Att vården ska ske så nära som möjligt är en målsättning. Det är inte alltid sjukhuset som ger den bästa vården. Läkarmedverkan i hemsjukvården följs nu upp med förslag på att särskild ersättning ska ges för hembesök. Vi vill avlasta vårdcentralerna i länet med en stor andel av kostnaden för nätvård, för att ge ökat utrymme till utveckling i verksamheterna.

Vi ökar också antalet ST-läkare och avsätter medel för att stärka den palliativa vården, för att säkra en god omvårdnad i alla skeden av livet. Kvinnors hälsa är ett område som under lång tid har varit försummat och som det finns stort behov av att fokusera på. Vi i Alliansen vill skapa en specialiserad enhet för smärtbehandling som bland annat ska ha möjlighet att hjälpa de kvinnor som drabbas av långvarig smärta i samband med förlossning, eller som lider av långvarig smärta orsakad av exempelvis endometrios.

Halland ska växa hållbart. Detta har slagits fast i den regionala utvecklingsstrategi som antogs 2021 och som stakar ut vägen framåt, i samverkan med kommuner och omgivande samhälle. Vi behöver arbeta med grön omställning i transporter. Vi behöver arbeta för en stärkt kollektivtrafik, där vi sett stora utmaningar och skjutit till medel under pandemin. Vi arbetar också för ett minskat klimatavtryck i de egna verksamheterna där regionen har en viktig resa att göra.

Pandemin har flyttat fram positionerna för den digitala utvecklingen. Den har också satt fingret på Region Hallands roll som demokratiaktör. Även där behöver vi satsa framåt för att stärka digitalisering i robusta system.

Vi kommer, genom vårt förslag om en stark och ansvarsfull budget i osäkra tider, att fortsätta arbetet med att se till att Halland ska vara och förbli den bästa livsplatsen.

Mikaela Waltersson (M)

Helene Andersson (C)

Benny Strandberg (KD)

Tommy Rydfeldt (L)