Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
"Jag satt inte på mitt uppdrag för att bli omtyckt eller bevaka en stol! Jag satt där för att göra mitt allra bästa för kommunens innevånare." Bild: Lennart Hildingsson

Det råder en tystnadskultur i Hylte kommun

Äldreomsorgen i Hylte kommun är en tickande bomb. Då behövs ett samarbete mellan alla partier. Det skriver Maj Brodin Johansson, tidigare 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

I tre olika artiklar har Hallandsposten skrivit om mig och mitt ”tilltag” att göra en uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen i Hylte. Mitt tilltag grundar sig i att jag vid ett flertal tillfällen ställde frågan: Hur mår vår personal? Frågan ställde jag på grund av problem med rekrytering, sjukskrivningstal och personalomsättning.

Jag fick inga tillfredsställande svar från tjänstemännen, bland annat chefen för omsorgskontoret. Jag var tydlig med mitt syfte då jag träffade personal och detta skedde på personalens raster. De flesta svaren fick jag per mejl och de var många.

Det som sedan har hänt ger en skrämmande bild på den tystnadskultur som tydligt råder i Hylte kommun!

Fick kontakt med en före detta ledamot i den numera nerlagda Hylte anhörigförening. Fick ta del av skrivelser och handlingar sedan 2014. Hylte anhörigförening har lagt ner ett enormt arbete genom åren! Sammanfattningsvis – deras iakttagelser är desamma som jag fann under min korta tid inom omsorgsnämnden.

Enhetscheferna flyttades från sina enheter – vilket sammanföll med tiden då Hylte fick ny chef på omsorgskontoret. Enorma svårigheter, att få till möten med berörda chefer och att få svar på frågor. Personal som inte ville ha samtal på sin arbetsplats (samtal rörande anhöriga till boenden) för ”väggarna har öron”.

Tidningen räcker inte till för att här fortsätta räkna upp allt som inte tillhör gott omsorgstagande av våra äldre. Då menar jag de styrandes alla misstag.

Personalen på våra boenden gör ett enormt arbete! Då de valt att arbeta inom omsorg, sätter de människorna i första hand och även då de är underbemannade ser de till sina omsorgstagare. Till sist håller inte detta, som vem som helst kan förstå.

Som politiker sittande i en nämnd, har du ansvaret för de beslut som fattas. Det är politikerna som ger tjänstemännen uppdrag efter de beslut som fattas. Det innebär att politikern bör vara mycket påläst inom sitt ansvarsområde.

Min uppfattning och erfarenhet är att det är vissa tjänstemän som styr politikerna. Dessutom tycks kommunordförandens partipiska vina över hela Framtid Hylte.

Äldreomsorgen i Hylte kommun är en tickande bomb. Då behövs ett samarbete mellan alla partier. Samarbete mellan all personal med en stor öppenhet och högt i tak.

I stället för att ta seriöst på mitt tilltag och börja diskutera – sattes allt ljus på mig med hänvisning att jag gjort fel. Ganska vanligt, att budbäraren blir skjuten!

Jag satt inte på mitt uppdrag för att bli omtyckt eller bevaka en stol! Jag satt där för att göra mitt allra bästa för kommunens innevånare.

Fick inget stöd av Centern i de frågor som rörde omsorgsnämnden och då Centerns värderingar skilde sig allt mer från mina, valde jag att hoppa av Centern.

Maj Brodin Johansson

tidigare 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden