Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”I takt med att befolkningen växer och den psykiska ohälsan ökar inom flera samhällsgrupper måste hälso- och sjukvården prioriteras högre.” Bild: Jari Välitalo
”I takt med att befolkningen växer och den psykiska ohälsan ökar inom flera samhällsgrupper måste hälso- och sjukvården prioriteras högre.” Bild: Jari Välitalo

Det borde vara självklart att investera i välfärden

Det nuvarande styret i Region Halland med moderater i spetsen leder inte till vare sig jämlikhet eller jämställdhet. Det skriver företrädare för den rödgröna oppositionen i regionen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Det spelar roll vilka politiska partier som styr i Halland. Vilka prioriteringar som görs. Nyligen beslutade Region Halland om budget för 2023.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gick då fram med ett gemensamt förslag för att bygga ett Halland som kan vara bästa livsplatsen för alla. Så är det inte i dagens Halland med ett moderatlett styre.

De flesta av Hallands utmaningar är trots det inte nya utan har bara blivit alltmer uppenbara under de senaste årens pandemi. Region Hallands hälso- och sjukvård hade det tufft redan innan och det har inte blivit enklare för personalen att hinna med flödet av patienter.

Hållbar arbetsmiljö, en särskild lönepott för bättre löneutveckling, ett rättvist OB-tillägg för de som jobbar obekväma arbetstider och fokus på nyrekrytering är därför viktiga investeringar som vi vill prioritera. Tillgången till personal påverkar tillgängligheten till hälso- och sjukvården för oss alla.

Inom exempelvis förlossningsvården, närsjukvården och psykiatrin finns stora behov. I takt med att befolkningen växer och den psykiska ohälsan ökar inom flera samhällsgrupper måste hälso- och sjukvården prioriteras högre. Det görs genom satsningar på personal men också genom att bli bättre på att möta invånarna nära. Hälso- och sjukvården ska finnas där när man behöver den.

Region Halland har ett ansvar både för sin egen miljö- och klimatpåverkan men också för en hållbar regional utveckling. Vi vill ge fler förutsättningar att resa kollektivt genom fritt sommarkort för ungdomar och satsningar på den anropsstyrda kollektivtrafiken på landsbygden.

Det viktigaste är att få ner utsläppen från lustgas och energianvändning, men vi ser också att en klimatbudget med ett klimatbokslut kan bidra till att se hur långt Region Halland kommit och hur mycket som är kvar.

I dag påverkas livslängd, hälsa, möjligheten till jobb, löneskillnader och tilltron till omvärlden av en rad olika omständigheter. Det nuvarande styret med moderater i spetsen leder inte till vare sig jämlikhet eller jämställdhet. För oss räcker det inte med tomma ord och viljeyttringar, det behövs tydliga mål att följa upp.

Vi vill i stället att Halland ska vara en region där alla känner sig välkomna och ges möjlighet att bidra. Att investera i välfärden är självklart för oss.

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)

Per Stané Persson (S)

Agnes Hulthén (V)

Lena Ludvigsson (V)

Maria Losman (MP)

Svein Henriksen (MP)